Gå till huvudinnehåll

Enheten för klinisk genetik, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • hud- och allergisjukhuset
  • klinisk genetik
  • genetik

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2
Helsingfors

B-trappan, 5. våningen

Postadress

PB 160
00029 HUS
mån–tor 9.00–10.00
Vi ber dig i första hand vara i kontakt under ärtflighetsskötarens telefontid eller via Maisa. Om ditt ärende gäller en brådskande avbokning av en tid så kan du också ringa byråns telefonnummer.
mån–tor 8.00–15.00
fre 8.00–13.00

På enheten för klinisk genetik vårdar vi patienter som misstänks ha en ärftlig sjukdom, utreder ärftligheten av sjukdomar i släkten och ger råd. Vår enhet finns i Hud- och allergisjukhuset.

Till oss kommer man i första hand med remiss. I vissa fall kan du kontakta oss direkt. Vi vårdar barn och vuxna.

Beroende på ärendet bokar vi ett telefonsamtal, en distansmottagning eller en vanlig mottagning för att hjälpa dig. Läs också gärna vanliga frågor och svar, där vi har samlat information om hur vi arbetar och hur du kan förbereda dig för vårdkontakten. Frågorna är uppdelade efter den orsak du har haft till att uppsöka vård.

Våra genetikläkare utför vid behov även avdelningskonsultationer. Vid Kvinnoklinikens fosterdiagnostiska enhet arbetar även en genetikläkare från Enheten för klinisk genetik i samarbete med perinatologer.

Ankomst till vår mottagning

Vår enhet finns på Hud- och allergisjukhusets 5:e våning. Vänligen kom till poliklinikens väntrum 15 minuter innan bokad tid. Vi kontrollerar dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig. Ta med dig ditt FPA-kort och id-kort samt ett rådgivningskort för barn under skolåldern till mottagningen.

Reservera cirka 1–2 timmar för besöket på polikliniken och eventuella undersökningar i samband med det.

Gen- eller kromosomundersökningar

Din läkare kan föreslå kromosom- eller genundersökningar som vi vanligtvis gör med hjälp av blodprover.

Om du har ombetts eller ombeds lämna ett blodprov för genetisk undersökning, kan du gå till vilket som helst av HUSLAB:s provtagningsställen. Du behöver inte fasta och du kan boka en tid på förhand eller gå till laboratoriet utan tidsbokning.

Avbokning av tider

Om du inte kan komma den tid som reserverats för dig, ber vi dig meddela detta per telefon så fort som möjligt eller senast en vecka före mottagningstiden. Den reserverade tiden kan flyttas endast en gång av motiverat skäl.

Barnpatienter







Personer som söker sig till en bedömning på grund av egen cancer eller cancer som förekommit i släkten

Du står i kö för en tid till Enheten för klinisk genetik, antingen på grund av cancer som har konstaterats hos dig själv eller på grund av cancer som har förekommit i din släkt. Här nedan finns frågor som ofta ställts av patienter, för vilka man hoppats på att få en bedömning av eventuell ärftlig mottaglighet för cancer.












Vuxna patienter, andra än cancerrelaterade frågor














Personer som uppsöker vård under graviditeten

För kvinnor under pågående graviditet ger vi ärftlighetsrådgivning vid Fostermedicinska centret, som ligger i anslutning till HUS Kvinnoklinik. På enheten finns en genetikläkare närvarande varje dag.











Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?