Gå till huvudinnehåll

Lojo sjukhus

Sjukhusvägen 8, Lojo
Växel (stängd på lördagar, söndagar och helger):
019 380 11

Besöksadress

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
Lojo

Postadress

PB 1010
00029 HUS

Växel (stängd på lördagar, söndagar och helger)

Telefon, Växel (stängd på lördagar, söndagar och helger): 019 380 11

Betjäningstid

mån–fre 7.30–18.00
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Lojo sjukvårdsområde omfattar Högfors, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Lojo sjukhus är ett förlossningssjukhus med jour. Sjukhuset fungerar också som ett undervisningssjukhus.

Vi erbjuder specialiserad sjukvård dygnet runt och primärvård i samjour med Lojo stad. 

Verksamhetsställe

Jour

Jouren på Lojo sjukhus och akutmottagningen på Lojo hälsocentral finns i samma lokaler. Vi vårdar i första hand patienter över 16 år.

Förlossningsavdelning 2S, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus förlossningsavdelning erbjuder vi en individuell, högklassig och familjeorienterad vård som utgår från föderskans önskemål. Vi följer WHO…

Vårdavdelningen för nyfödda, Lojo sjukhus

Vår trivsamma avdelning på Lojo sjukhus erbjuder ett lugnt ställe där du kan bekanta dig med den nya bebisen under barnets första dagar. Vi följer…

Mödrapolikliniken, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus mödrapoliklinik vårdar vi gravida kvinnor.