Gå till huvudinnehåll

E-tjänster

Nyckelord:

På HUS betjänar vi våra kunder och patienter i högre grad också digitalt.

Vi erbjuder patienterna e-tjänster som gäller skötandet av ärenden, kontakt och vård som kan utnyttjas oavsett tid och rum. Vi utvecklar också ständigt nya lösningar och tjänster i samarbete med våra patienter och samarbetspartner. Att förbättra kundernas möjligheter att sköta ärenden digitalt är ett av våra centrala mål. ​ Mer information om våra e-tjänster får du av den enhet som vårdar dig. ​

Distansmottagningar

Vi meddelar dig om din tidsbokning är en distansmottagning. Du får anvisningar när du bokar en tid. Vi använder patientportalen Maisas distansmottagning och eller distansmottagning i Hälsobyns Min vårdväg. I särskilda situationer och vid gruppmottagningar använder vi oss även av Microsoft Teams.

Tidsbokning till laboratoriet

Du kan boka tid till laboratoriet via den elektroniska tidsbokningstjänsten. I tidsbokningstjänsten kan du hitta en tid som är lämplig för dig på det verksamhetsställe du önskar.

Maisa

Maisa är en e-tjänst inom hälso- och sjukvården. I Maisa kan du bland annat granska bokade tider och se på undersökningsresultat samt sammanfattningar av besök. Via Maisa kan du också kommunicera med en expert på enheten som behandlar dig sex månader före och sex månader efter din mottagningstid.

Min vårdväg i Hälsobyn

På Min vårdväg kan du vara aktiv dygnet runt i ärenden som gäller din egen vård. Som patient är dina hälsouppgifter och vårdanvisningar alltid tillgängliga.

Kundrespons

Du kan ge oss respons per sms efter varje besök. På webbplatsen HUS.fi/sv kan du ge öppen respons. Tack för din respons!

MyHealth är en e-tjänst genom vilken du kan ge information om ditt tillstånd, din funktionsförmåga och livskvalitet före och efter behandlingen. Informationen som fås från enkäterna används för att utveckla vårdens kvalitet och ändamålsenlighet.

Coronaguiden och coronavaccinbokning

Misstänker du en coronavirussmitta eller vill du boka tid för coronavaccination? I Coronaguiden hittar du testtiderna och via coronavaccinbokning.fi kan du boka tid för vaccination.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.