Gå till huvudinnehåll

E-tjänster

Visste du att du som vår patient kan sköta många ärenden även elektroniskt?

På HUS betjänar vi våra kunder och patienter i högre grad också digitalt.

Vi erbjuder patienterna e-tjänster som gäller skötandet av ärenden, kontakt och vård som kan utnyttjas oavsett tid och rum. Vi utvecklar också ständigt nya lösningar och tjänster i samarbete med våra patienter och samarbetspartner. Att förbättra kundernas möjligheter att sköta ärenden digitalt är ett av våra centrala mål. ​ Mer information om våra e-tjänster får du av den enhet som vårdar dig.

Distansmottagningar

Vi meddelar dig om din tidsbokning är en distansmottagning. Du får anvisningar när du bokar en tid. Vi använder patientportalen Maisas distansmottagning och eller distansmottagning i Hälsobyns Min vårdväg. I särskilda situationer och vid gruppmottagningar använder vi oss även av Microsoft Teams.

Tidsbokning till laboratoriet

Du kan boka tid till laboratoriet via den elektroniska tidsbokningstjänsten. I tidsbokningstjänsten kan du hitta en tid som är lämplig för dig på det verksamhetsställe du önskar.

Maisa

Maisa är en e-tjänst inom hälso- och sjukvården. I Maisa kan du bland annat se dina bokade tider, kommunicera med yrkespersoner samt se undersökningsresultat och sammandrag av besök.

Coronaguiden och coronavaccinbokning

Misstänker du en coronavirussmitta eller vill du boka tid för coronavaccination? I Coronaguiden hittar du testtiderna och via coronavaccinbokning.fi kan du boka tid för vaccination.

Min vårdväg i Hälsobyn

I tjänsten Min vårdväg i Hälsobyn ser du dina hälsouppgifter och personliga vårdanvisningar. Här hittar du de digitala vårdvägar och distansmottagningar som kräver remiss.

Kundrespons

Du kan ge oss respons per sms efter varje besök. På webbplatsen HUS.fi/sv kan du ge öppen respons eller besvara en kundnöjdhetsenkät. Tack för din respons!