Gå till huvudinnehåll

Pejas sjukhus

Sjukhusgatan 1, Vanda
Växel:
(09) 4711
Informationsdisken:
09 471 67371

Besöksadress

Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1
Vanda

Postadress

PB 900
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 7:00–19:00
Sa–sön 11:00–19:00

Pejas sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. Vid Pejas sjukhus vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri och internmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar.

På Pejas sjukhus vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri och internmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar. På sjukhuset finns också polikliniker inom flera specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård. Hela huvudstadsregionens endoprotesoperationer har koncentrerats till sjukhuset.

Pejas sjukhus har samjour dygnet runt. Samjouren omfattar såväl jouren för sjukhusets specialiserade sjukvård som hälsovårdscentraljouren. Du kommer till vår jourpoliklinik med remiss från en läkare eller i nödfall utan remiss dygnet runt.

 

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Misstänker du coronavirussmitta?

Gör så här om du misstänker smitta.

Läs anvisningarna här

Patientguide

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till patientguide

Verksamhetsställe

Pejas sjukhus laboratorium

På laboratoriet på Pejas sjukhus betjänar vi med tidsbokning och könummer.

Avdelning K1 Urologi

Vid Pejas sjukhus avdelning K1 vårdar vi urologipatienter.

Avdelning K2

Vid avdelning K2 på Pejas sjukhus vårdar vi patienter som behöver en ledprotes i höften eller knäet. Även krävande reoperationer av ledproteser har…

Avdelning K3, ortopedi

Vid Pejas sjukhus avdelning K3 vårdar vi ortopedi- och traumatologipatienter. Du kommer till vår avdelning antingen via jouren eller efter en kallelse.