Gå till huvudinnehåll

Förvaltning och beslutsfattande

Nyckelord:

Beslutsfattande

I HUS-sammanslutningen utövas den högsta beslutanderätten av sammanslutningens stämma, som väljer sammanslutningens styrelse. Sammanslutningens styrelse fokuserar särskilt på förverkligandet av de strategiska målen och upprätthållandet av den ekonomiska balansen. Verkställande direktören leder HUS-sammanslutningens operativa verksamhet. Under verkställande direktören lyder resultatområdena samt koncerntjänsterna, vilka har till uppgift att bl.a. ansvara för den operativa ledningen och ekonomihanteringen i enlighet med HUS-sammanslutningens strategi.

Ekonomi

Dataskydd och bindningar

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.