Gå till huvudinnehåll

Förvaltning och beslutsfattande

Här finns information om HUS som organisation och dess organ. Den här sidan innehåller också länkar till förvaltningens protokoll och föredragningslistor.

Beslutsfattande

Den högsta beslutande makten i vårt sjukvårdsdistrikt innehas av fullmäktige. För sin mandatperiod utser fullmäktige styrelsen som leder sjukvårdsdistriktet. Styrelsen fokuserar i synnerhet på att genomföra sjukvårdsdistriktets strategiska mål och upprätthålla den ekonomiska balansen. Varje sjukvårdsområde har en nämnd som valts av fullmäktige.

Vår verkställande direktör leder samkommunens operativa verksamhet. Under verkställande direktören lyder samförvaltningen vars uppgift är att svara för bland annat den operativa ledningen av samkommunen och för ekonomiförvaltningen i enlighet med samkommunens strategi.

Dataskydd och bindningar

Feedback

Hittade du vad du sökte?