Gå till huvudinnehåll

Vetenskaplig forskning

Nyckelord:

Forskning inom HUS

Nya forskningstillstånd år 2020

År 2020 startade 819 nya forskningsprojekt inom HUS och totalt 841 forskningsprojekt beviljades forskningstillstånd.

Forskning som gjorts med statens forskningsanslag år 2020

Att delta i medicinsk forskning

Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av arbetet med att utveckla nya läkemedel samt bedriva fortsatt forskning om befintliga läkemedel. Vid ett universitetssjukhus har patienter företrädesrätt till deltagande i läkemedelsprövningar. Som forskningspatient får du den allra senaste typen av vård långt tidigare än den finns tillgänglig för...

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.