Gå till huvudinnehåll

Kvalitet och patientsäkerhet

På HUS satsar vi mycket på kvaliteten på vår verksamhet. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra patientvården. Vi upprättar varje år en kvalitets- och patientsäkerhetsplan, vars genomförande övervakas av HUS styrelse. Vår patientsäkerhet bygger på en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Årsplaner och -rapporter

Vi publicerar årligen en kvalitets- och patientsäkerhetsplan och ett -rapport samt statistik av HaiPro-anmälningar om kvalitets- och patientsäkerhet.

HUS kvalitetsregister och ansvarspersoner

Magnetsjukhus

På HUS är vi en del av det internationella Magnetsjukhus ( Magnet Hospital©)-projektet. Med Magnetsjukhuset avses ett sjukhus som beviljats ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete. 


Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är en del av kvaliteten. På HUS satsar vi på säker vård, hög vårdkvalitet och patientorientering. Vårt mål är att vården eller vårdmiljön inte orsakar någon fara eller skada för patienten. Skadliga händelser i vården kan vara exempelvis infektioner i anslutning till vården, felaktig eller fördröjd diagnos eller felaktig läkemedelsbehandling.

Alla yrkesutbildade anställda inom hälsovården som deltar i patientarbetet ska fullgöra en webbutbildning i patientsäkerhet. Vi analyserar också den patient- och kundrespons vi får och justerar vår verksamhet utifrån responsen.

Om du har frågor som gäller dina rättigheter som patient så kan du vända dig till våra patientombudsmän.
Våra interna rapporteringskanaler 

Vi använder olika interna rapporteringskanaler genom vilka våra medarbetare kan anmäla om farliga situationer, säkerhetsrelaterade observationer eller överträdelser. Vi använder också en kanal genom vilken våra medarbetare kan rapportera framgångar. 


Kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp?

Talet bygger på responsen från de senaste månaden.

NPS
Jour och psykiatri
+58
Mål
+50
Responsmeddelanden
4598

NPS
Övriga vårdenheter
+83
Mål
+70
Responsmeddelanden
29274

Vår konsumtion av handdesinfektionsmedel

Det viktigaste sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra mikrobiell spridning är att desinficera händerna. Ett sätt att mäta är att beräkna hur många milliliter och hur många doser handdesinfektionsmedel vi använder på sjukhuset för en patient per vårddag.

Konsumtion av handdesinfektionsmedel inom hela HUS

Denna indikator visar hur många milliliter alkohol per patient som förbrukas på HUS avdelningar varje dag. Mätaren visar också hur många doser...

Datum:

70
ml/patient/vårddag

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.