Gå till huvudinnehåll

Värderingar och strategi

Våra värderingar – bemötande, pionjärskap och jämlikhet – styr vår verksamhet. Vårt löfte är att ge allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

HUS Strategi och värderingar.

Vårt löfte

Allt bättre vård, varje dag, för varje patient

Som universitetssjukhus kan vi inte nöja oss med att ha en god servicenivå - för att bli bäst måste vi utvecklas varje dag. Vi ger ett löfte åt alla våra patienter och kunder. Löftet konkretiserar HUS verksamhet och tjänster ur patientens och kundens perspektiv.

Vision

HUS är landets största aktör inom den specialiserade sjukvården. Tillsammans med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är vi den mest betydande vetenskapliga aktören inom hälso- och sjukvård och utbildaren av personal för hälso- och sjukvården. Denna ställning ger inte enbart möjligheter utan också en skyldighet att fungera som föregångare. Vi vill att alla invånare i Nyland är stolta över HUS.

Vår vision är att vara en föregångare inom hälsovården.

Våra värderingar

HUS värderingar är bemötande, pionjärskap och jämlikhet.
Våra strategiska målFeedback

Hittade du vad du sökte?