Gå till huvudinnehåll

Värderingar och strategi

Tillsammans utvecklar vi inom HUS den specialiserade sjukvårdens framtid. Vi bedriver banbrytande universitetsforskning och internationellt samarbete. Vår verksamhet styrs av våra gemensamma värderingar – bemötande, pionjärskap och jämlikhet. Vårt löfte är att ge allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

Skip video

Vår strategi

HUS strategiabild. Vår vision är att HUS en föregångare inom hälso- och sjukvård. Våra strategiska mål är måtbart bästa vården och servicen, bästa arbetsplatsen för att lära, forska och utföra ett meningsfullt arbete, hälsa på ett effektivt sätt, ansvar föt ett gemensamma bästa och kundorienterad digital förändring. Vårt löfte är allt bättre vård, varje dag, för varje patient. Vårt varumärkesupplevelse är den främsta vården. Våra värderingar är bemötande, pionjärskap och jämlikhet.

Vision

En ledstjärna inom hälso- och sjukvård

HUS är landets största aktör inom den specialiserade sjukvården. Tillsammans med medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är vi den överlägset största vetenskapliga aktören inom hälso- och sjukvård och utbildaren av personal för hälso- och sjukvården. Denna ställning erbjuder möjligheter men förpliktar oss också att arbeta för att lösa utmaningarna inom hälso- och sjukvården samt att visa vägen för andra. Vi vill att alla finländare ska vara stolta över oss. 

Våra strategiska huvudmål 

Våra strategiska huvudmål styr implementeringen av vår strategi i praktiken. Utifrån våra huvudmål skapar vi också delmål och indikatorer som vi följer upp varje år. 

För åren 2020–2024 har vi satt upp fem strategiska huvudmål: den mätbart bästa vården och servicen, den bästa arbetsplatsen för lärande, forskning och för att göra ett meningsfullt arbete, hälsa på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, ansvar för det gemensamma bästa och en kundorienterad digital förändring. 

Vårt löfte

Allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

Som Finlands ledande universitetssjukhus räcker det inte för oss att vara bra, utan vi vill bara bäst – en föregångare inom sjukvården. Därför vill vi utvecklas varje dag. Vi ger ett löfte åt alla våra patienter och kunder. Löftet uppmuntrar oss att lära oss nya saker och gå till jobbet – varje dag, till varje skift. 

Värderingarna styr vår verksamhet varje dag

Bemötande 

Kärnan i hälso- och sjukvården är genuin närvaro. Vi bemöter alltid våra kunder, arbetskamrater och samarbetspartner med samma respekt och vänlighet. 

Pionjärskap 

Som landets största producent av hälso- och sjukvård och forskningsorganisation har vi en möjlighet och också en skyldighet att fungera som föregångare. Endast genom forskning och kontinuerlig verksamhetsutveckling kan vi trygga ändamålsenlig vård med hög kvalitet. 

Jämlikhet 

Inom HUS får alla jämlik vård utifrån sina medicinska behov. Vi bemöter vår personal och våra intressentgrupper på ett jämlikt sätt och säkerställer att våra tjänster är jämlika, även regionalt och språkligt.