Gå till huvudinnehåll

Värderingar och strategi

Tillsammans utvecklar vi inom HUS den specialiserade sjukvårdens framtid. Vi bedriver banbrytande universitetsforskning och internationellt samarbete. Vår verksamhet styrs av våra gemensamma värderingar – bemötande, pionjärskap och jämlikhet. Vårt löfte är att ge allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

Skip video

Vår strategi

Strategi 2023-2027

Vision

En framstående vård tillsammans.

HUS är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Tillsammans med Helsingfors universitets medicinska fakultet och andra högskolor och läroanstalter inom området är vi den absolut största vetenskapliga aktören inom hälso- och sjukvården samt utbildaren av personal.

Tillsammans med alla HUS-anställda, våra ägare och andra samarbetspartners kan vi lösa utmaningarna inom social- och hälsovården och erbjuda en framstående vård till våra kunder.
Vi vill att alla våra patienter och kunder ska kunna vara stolta över oss. 
 

Våra strategiska huvudmål 

Våra strategiska huvudmål styr implementeringen av vår strategi i praktiken. Utifrån våra huvudmål skapar vi också delmål och indikatorer som vi följer upp varje år. 

För åren 2023–2027 har vi satt upp fem strategiska huvudmål: kundupplevelse, personalupplevelse, samarbete mellan välfärdsområdena, kontinuerlig förbättring och förnyelse och hållbar ekonomi.

Vår mission

Allt bättre vård, varje dag, för varje patient.

Som Finlands ledande universitetssjukhus räcker det inte för oss att vara bra, utan vi vill bara bäst – en föregångare inom sjukvården. Därför vill vi utvecklas varje dag. Vi ger ett löfte åt alla våra patienter och kunder. Löftet uppmuntrar oss att lära oss nya saker och gå till jobbet – varje dag, till varje skift. 

Värderingarna styr vår verksamhet varje dag

Bemötande 

Kärnan i hälso- och sjukvården är genuin närvaro. Vi bemöter alltid våra kunder, arbetskamrater och samarbetspartner med samma respekt och vänlighet. 

Pionjärskap 

Som landets största producent av hälso- och sjukvård och forskningsorganisation har vi en möjlighet och också en skyldighet att fungera som föregångare. Endast genom forskning och kontinuerlig verksamhetsutveckling kan vi trygga ändamålsenlig vård med hög kvalitet. 

Jämlikhet 

Inom HUS får alla jämlik vård utifrån sina medicinska behov. Vi bemöter vår personal och våra intressentgrupper på ett jämlikt sätt och säkerställer att våra tjänster är jämlika, även regionalt och språkligt. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.