Gå till huvudinnehåll

Haartmanska sjukhuset

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Växel:
09 4711

Besöksadress

Haartmanska sjukhuset, byggnad 12
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 370
00029 HUS
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

På Haartmanska sjukhuset finns Mejlans samjour och kvälls- och helgjouren för munsjukdomar. På sjukhuset finns också Kardiologiska tidsbokningspolikliniken samt en akutavdelning, tre internmedicinska avdelningar och röntgen.

Verksamhetsställe

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset

Vid Mejlans samjour betjänar vi Helsingforsbor över 16 år som i första hand bor i de södra, mellersta och västra delarna av staden. När der gäller den…

Jouren för munsjukdomar vid Haartmanska sjukhuset

Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Haartmanska sjukhuset.

Mun- och käksjukdomar, tandvård under generell anestesi, Haartmanska sjukhuset

Mun- och käksjukdomar, tandvård under generell anestesi, är en dagkirurgisk enhet som finns på Haartmanska sjukhuset. Vi ansvarar för behandling av mun-…

Haartmanska sjukhusets röntgen

På Haartmanska sjuhuset utför vi bilddiagnostiska undersökningar av sådana jourpatienter från Helsingfors hälsostationer som är i behov av akut sjukvård…