Gå till huvudinnehåll

Haartmanska sjukhuset

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Växel:
09 4711

Besöksadress

Haartmanska sjukhuset, byggnad 12
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 370
00029 HUS
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

På Haartmanska sjukhuset finns Mejlans samjour. På sjukhuset finns också Kardiologiska tidsbokningspolikliniken samt en akutavdelning, tre internmedicinska avdelningar och röntgen.

Verksamhetsställe

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset

Vid Mejlans samjour betjänar vi Helsingforsbor över 16 år som i första hand bor i de södra, mellersta och västra delarna av staden. När der gäller den…

Haartmanska sjukhusets röntgen

På Haartmanska sjukhuset gör vi bilddiagnostiska undersökningar främst av patienter som är i behov av akut medicinsk vård på Helsingfors hälsocentraler och…

Kardiologiska tidsbokningspolikliniken, Haartmanska sjukhuset

På Haartmanska sjukhusets kardiologiska tidsbokningspoliklinik vårdar vi patienter från internmedicinska vårdavdelningen och akutavdelningarna.

Akutavdelningen, Haartmanska sjukhuset

På Haartmanska sjukhusets akutavdelning vårdar vi patienter med internmedicinska eller neurologiska sjukdomar som kräver övervakning.