Gå till huvudinnehåll

Neurocentrum

Till Neurocentrum hör specialiteterna neurologi och neurokirurgi samt neuropsykologi. Vi ansvarar för diagnostiseringen, behandlingen och rehabiliteringen av sjukdomar i centrala nervsystemet.

Potilaan hoitamista Neurokeskuksessa.

Dessutom svarar vi för den neurologiska dygnetruntjouren inom Nyland samt för jourarrangemangen inom neurokirurgi och krävande neurologi i Kymmenedalen, Södra Karelen och Päijänne-Tavastland.  

Vi vårdar patienter allt från den första jourmässiga bedömningen av de akuta symtomen, till åtgärder och vårdavdelningsvård till utskrivning efter rehabilitering.

Vi verkar inom fem sjukhusområden där det finns en neurologisk eller neurokirurgisk poliklinik samt en eller flera vårdavdelningar. Operations- och jourverksamheten har i huvudsak koncentrerats till Mejlans.

Tack vare vårt aktiva internationella nätverk och samarbete går vår undervisning och forskning i spetsen för den medicinska utvecklingen.

Vi bedriver också klinisk forskning på internationell toppnivå och har en betydande mängd konkurrensutsatt extern forskningsfinansiering. Vi följer regelbundet upp kvaliteteten på vården och vårt mål är att ständigt utveckla vår verksamhet. Våra resultat av exempelvis behandling av stroke hör till de bästa i världen. 

Från vilket sjukvårdsdistrikt som helst kan patienten tillsammans med den remitterande läkaren välja oss till kommunal vårdgivande enhet inom specialistvården. 

Linjer

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.