Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

För vårdgivare

På den här sidan hittar du information relaterad till patientvård och andra tjänster för vårdgivare. Informationen är i huvudsak på finska, men det finns också en del innehåll på svenska.

Till remissnavigatorn (på finska)

Samarbete med primärvården

TerveyskyläPRO

TerveyskyläPRO är en serviceportal för yrkesverksamma inom social- och hälsovården. I tjänsten hittar du information, stöd och redskap för kliniskt arbete och för främjandet av digitala arbetssätt och en ändring av verksamheten.