Gå till huvudinnehåll

Kliniska studier för barn

På enheten för klinisk forskning (Clinical Trial Unit, CTU) på Nya barnsjukhuset främjar vi barns och ungdomars hälsa, ökar barns möjligheter att delta i läkemedelsforskning och producerar information om bästa möjliga vård för barn. Dessutom stöder vi akademisk forskning och bedriver läkemedels- eller produktforskning i samarbete med företag.

Hoitaja ja vauva

Forskning som gäller barn är krävande och reglerad. I vår forskningsverksamhet har patientsäkerheten högsta prioritet. 

Vi strävar efter att göra barnets sjukhusbesök så smidigt som möjligt, alltså kan undersökningsbesöket även ingå i barnets mottagningsbesök eller sjukhusperiod. 

Vår mottagning finns på Parksjukhuset.

Adress
Stenbäcksgatan 11
00290 Helsingfors

Kontakt information
Kliniska prövningar av läkemedel, medicintekniska produkter och vård för barn: pediatrictrials@hus.fi
Forskning i cancer hos barn: ped.hema-ctu@hus.fi

Avhandlingar, examensarbeten och praktikplatser: annika.tarkkanen@hus.fi 

Pågående forskningsprojekt som gäller barn och ungdomar

På Nya barnsjukhuset bedriver vi mångsidigt forskningsarbete och det finns många pågående studier. Genom läkemedelsprövningar syftar vi till att utveckla nya effektiva behandlingsformer. Läkemedelsprövning är ett sätt att garantera läkemedlens säkerhet och effekt hos barn. Medicinska studier ökar och producerar information om ärenden som gäller barn.

Forskningen i cancersjukdomar hos barn på Nya barnsjukhuset är en del av den bästa vården av hematologiska och onkologiska patienter och det finns många pågående studier.

Kliniska prövningar för barn


Forskning i cancer hos barnSamarbetspartner

På enheten för klinisk forskning på Nya barnsjukhuset samarbetar vi intensivt både nationellt och internationellt. Deltagande i forskningsarbetet ger tillgång till information som är relevant för behandlingen inom den tidsram som krävs. Våra läkares samarbetsnätverk och samarbete med olika forskningsorganisationer garanterar bästa möjliga vård på vårt sjukhus. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.