Gå till huvudinnehåll

Användarvillkor och upphovsrätt

Allmänt

HUS kommunikation ansvarar för att underhålla HUS Helsingfors universitetssjukhus webbplats. Ansvarig redaktör för HUS webbplats www.hus.fi/sv och webbårsberättelsen www.husinvuosi.fi/sv är stf. kommunikationsdirektör Elisa Tikka.

Upphovsrätt

HUS webbplats är fritt tillgänglig för alla. Upphovsrätten till materialet i webbtjänsten tillhör HUS om inte annat anges. Textinnehållet på HUS webbplats får citeras och sidorna länkas, men källan ska alltid anges. Webbplatsens adress ska synas i dess publicerade form www.hus.fi/namnet-på-sidan. Bilder och annat grafiskt material får inte användas utan särskilt tillstånd.

Webbplatsens funktioner och innehållets aktualitet

Du kan fritt se innehållet på hus.fi via en dator eller annan enhet utan att logga in. På webbplatsen hus.fi finns länkar till tjänster på andra plattformar där du kan behöva logga in (till exempel tidsbokning via chattbotar).

HUS strävar efter att uppgifterna på webbplatsen är korrekta och uppdaterade samt efter att säkerställa att webbplatsen fungerar tekniskt. Av tekniska skäl kan vi inte garantera att uppgifterna i alla lägen är korrekta, intakta och uppdaterade.

HUS förbehåller sig rätten att ändra sidorna vid behov eller att av tvingande skäl begränsa åtkomsten till dem. HUS garanterar inte att sidorna kan användas utan avbrott och ansvarar inte för eventuella skador som orsakas av att använda webbsidorna.

På HUS webbplats finns länkar till webbplatser som upprätthålls av tredje part. HUS ansvarar inte för innehållet eller tillgängligheten på externa sidor.

Om du upptäcker innehållsfel eller tekniska fel på en sida ber vi dig att meddela det till adressen verkkopalaute@hus.fi.

Kakor och programvaror som används på webbplatsen

Kakor

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att upprätthålla användarsessionen. De tekniska kakorna samlar inte in och sparar inte personuppgifter som gör att enskilda personer kan identifieras. Uppgifterna från kakorna används för att förbättra webbplatsens användargränssnitt och användarupplevelse och för att statistiskt följa upp antalet besökare.

Användare kan förhindra användandet av kakor genom sina inställningar i webbläsaren. Att använda webbplatsen utan kakor kan dock påverka webbplatsens funktionalitet.

Drupal

Drupal är ett innehållshanteringssystem som används för att upprätthålla och presentera webbplatsen hus.fi för dess användare. Drupal sparar inte några personuppgifter om webbplatsbesökarna.

Google Tag Manager

Verktyget Google Tag Manager används för att hantera Google Analytics och de koder som används på webbplatsen. Google Tag Manager sparar inga uppgifter om webbplatsens besökare. Google Tag Manager sparar inte heller några uppgifter på användarens enhet utöver sådana som gäller sidans tekniska funktioner.

Mer information här.

Google Analytics

Google Analytics är en programvara som används för att samla in information om hur webbplatsen hus.fi används. Programvaran följer upp webbplatsens funktion och sidbesök (bland annat uppgifter om vilket innehåll som är mest populärt, de vanligaste enheterna och hur långa sessionerna har varit). Uppgifterna samlas in för användarstatistik och för att utveckla tjänsten. Informationen som samlas in, till exempel användarnas IP-adress, är anonymiserad och man kan alltså inte använda uppgifterna för att identifiera en specifik användare eller IP-adress.

Med hjälp av Google Analytics kan man också se åldersfördelningen hos de användare som har tillåtit Google att visa riktad reklam. HUS samlar inte in uppgifter för att göra reklam, utan åldersfördelningen följs upp för att utveckla webbplatsen. Här kan du styra hur Google riktar annonser.

Med hjälp av Google Analytics kan man också se användarnas ungefärliga geografiska position utifrån anonymiserade IP-adresser. Med den här informationen följer man bland annat upp användningsgraden av webbplatsen på olika platser inom HUS/HUCS specialupptagningsområde (specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus). 

Lag som tillämpas

För dessa villkor och vid eventuella tvister om webbplatsen eller dess innehåll tillämpas finsk lag. Eventuella tvister avgörs vid Helsingfors tingsrätt.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen hus.fi.