Gå till huvudinnehåll

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare i HUS-sammanslutningen ska redogöra för sina bindningar.

Med redogörelsen för bindningar strävar vi till att göra beslutsfattandet mer öppet och transparent.

Revisionsnämnden ansvarar för uppföljningen av bundenheterna och för ett register i anslutning till detta. På registret tillämpas personuppgiftslagen.Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.