Gå till huvudinnehåll

Hjärt- och lungcentrum

Vi erbjuder specialiserad sjukvård inom kardiologi, hjärtkirurgi, lungsjukdomar och allmän thorax- och matstrupskirurgi.

Hoitotilanne Sydän- ja keuhkokeskuksessa

Vi ansvarar för en jour för hjärtsjukdomar som har öppet dygnet runt. Vad gäller sjukdomar i brösthålan är Hjärt- och lungcentrum den enda instansen i hela landet som har en jour på specialistnivå för lungsjukdomar samt jourberedskap för sjukdomar i brösthålan. 

Vi genomför hjärt- och lungtransplantationer på nationell nivå. Vi har även koncentrerat vår behandling av sällsynta och krävande medfödda fel i brösthålan och hjärtat. 

Hjärt- och lungcentrum är det största centrumet av sitt slag i landet och stort också på europeisk nivå. Centrumet är en föregångare när det gäller robotkirurgi och videoassisterad kirurgi. 

Linjer

Vårdarbete på Hjärt- och lungcentrum

Vårt mål är att varje patient som vårdas hos oss får utmärkt vård. Vårt vårdarbete styrs av den professionella verksamhetsmodellen för vårdarbete samt HUS strategi och värderingar: bemötande, pionjärskap och jämlikhet.

I ett utmärkt vårdarbete är våra patienters nöjdhet, våra skötares arbetstillfredsställelse och kvaliteten på vårt vårdarbete viktiga. Vi mäter alla dessa delområden och jämför resultaten med nationella och internationella resultat.

Våra skötare är professionella och genuint omtänksamma. Vårt vårdarbete är heltäckande och bygger på multiprofessionellt samarbete.
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.