Gå till huvudinnehåll

Framtidens sjukhus

I HUS byggprojekt framskrider vi i enlighet med vårt långsiktiga program för reparation och nybyggnad av sjukhusbyggnader.

I det nuvarande investeringsprogrammet för 2022–2025 har vi öronmärkt över 760 miljoner euro för sjukhusbyggen och renoveringar. Dessutom har HUS byggprojekt som genomförs med andra finansieringsmodeller, som till exempel Dals samsjukhus som ska byggas tillsammans med Helsingfors stad.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva kritisk granskning och eventuell prioritering av investeringsplanerna under de närmaste åren. Det kommer dock att göras så att de viktigaste byggprojekten för HUS fortsatta verksamhet och strategi kan genomföras. 

Den mest betydande av våra sjukhusinvesteringar är Brosjukhuset som står färdigt på Mejlans sjukhusområde sommaren 2022. Brosjukhuset ersätter Tölö sjukhus och en del av den nuvarande Kliniken för cancersjukdomar. Sjukhuset kommer att tas i bruk i början av 2023. Även på Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhus bedrivs omfattande program för grundläggande renovering och förnyelse. På så sätt förbereder vi oss inför en modernisering och utbyggnad av byggnadsbeståndet.

De grundläggande renoveringarna syftar till att modernisera ett åldrande byggnadsbestånd

Vår fastighetsportfölj omfattar byggnader som har byggts i olika epoker och som är byggda i enlighet med dåtidens bestämmelser, byggmetoder och verksamhetsbehov. Dagens specialiserade sjukvård ställer nya krav på lokaler, vilket kräver omfattande ombyggnationer.

Renoveringsbehoven för våra fastigheter har under de senaste tiotals åren utretts med alltmer heltäckande konditionsundersökningar vad gäller både inomhusluft och konstruktion. Utifrån resultaten fastställs eventuella renoveringsbehov, och de ger en grund för programmet för grundläggande renovering, dess omfattning och brådskandegrad. Vårt mål är att göra aktuella konditionsundersökningar av alla fastigheter vi äger. 

Vi moderniserar äldre lokaler i samband med ombyggnationen, vilket gör det möjligt för oss att även åtgärda tekniska och andra problem. Dessutom gör HUS hundratals mindre reparationsinvesteringar årligen. Med dessa kan vi förlänga lokalernas livslängd tills en omfattande renovering kan göras, eftersom den renovering som krävs och den verksamhetsflytt som måste föregå den sällan kan genomföras snabbt.

Vårt mål är att erbjuda såväl personalen som kunderna säkra, friska och välfungerande lokaler som motsvarar de krav som verksamheten ställer.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.