Gå till huvudinnehåll

Kommittéer

Här hittar du uppgiftsbeskrivningar, mötestider och information om medlemmarna i HUS olika kommittéer.

Den regionala kommittén för medicinsk forskningsetik vid HUS

Vid HUS finns en tvärvetenskaplig regional kommitté för medicinsk forskningsetik som sammanträder i en varierande, lagstadgad sammansättning och behandlar alla medicinska forskningsområden. Den forskningsetiska kommittén har till uppgift att på förhand bedöma medicinska forskningsprojekt och ge utlåtanden om dem.UniversitetskommitténForskningskommitté för HUCS specialupptagningsområde

Föreskrifter om en forskningskommitté för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå inom HUS specialupptagningsområde finns i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

HUS forskningskommitté

Kommittén utarbetar en projektansökan för statens forskningsfinansiering för sjukvårdsdistriktet. När forskningskommittén för HUS specialupptagningsområde inkommer med beslut om omfattningen av statlig forskningsfinansiering, lämnar HUS forskningskommitté ett förslag till verkställande direktören om den slutliga fördelningen av statlig finansiering till forskningsgrupperna. Verkställande direktören eller chefsöverläkaren kan också ge forskningskommittén andra uppgifter relaterade till vetenskaplig forskning.Konstutskottet

Konstutskottet arbetar för att främja och förenhetliga konstverksamheten på sjukhusen och lämnar rekommendationer för inköp och placering av konst.


Museiutskottet

Utskottet samordnar och utvecklar museiverksamheten och har hand om HUS museisamlingar.


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.