Gå till huvudinnehåll

Gastrocentrum

På Gastrocentrum sköter vi behandlingen av sjukdomar i buken, blodkärl, endokrina körtlar samt ämnesomsättningssjukdomar och urogenitala sjukdomar.

Vastaanotolla Vatsakeskuksessa

Våra specialiteter är endokrinologi och endokrinkirurgi, lever- och transplantationskirurgi, nefrologi, gastroenterologi, bukkirurgi, kärlkirurgi och urologi. Vi ansvarar riksomfattande för njur-, lever-, bukspottkörtel- och tunntarmstransplantationer hos vuxna patienter. Vid våra enheter vårdas också andra patienter från hela Finland som kräver högspecialiserad vård. Våra enheter finns i Mejlans torn- och triangelsjukhus samt brosjukhus, Kirurgiska sjukhuset, Parksjukhuset samt Jorvs och Pejas sjukhus.

Linjer

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.