Gå till huvudinnehåll

Cancercentrum

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 731 97
Jourhjälpen:
116 117
Cancercentrums telefontjänst:
09 471 74 900

På Cancercentrum ansvarar vi för alla cancerbehandlingar i hela Nyland utom operationer.

Förutom Helsingfors och Nyland vårdar vi även patienter från övriga Finland som kräver specialkompetens. Undersökningar, vårdplaner och strålbehandling görs huvudsakligen på Cancercentrum. De operativa behandlingarna utförs däremot på andra HUS-sjukhus.

Cancercentrums kännetecken är bokstaven C, som syns på skyltar och tidsbokningsbrev. Siffran efter bokstaven avser våningen, till exempel C5 avser våning 5. C5.1 avser Cancercentrums väntrum på femte våningen vid läkemedelsbehandlingsenheten, C5.2-5.3 avser poliklinikmottagningens väntrum.

Försämrat tillstånd hos cancerpatient

Om ditt tillstånd försämras plötsligt eller febern överstiger 38 grader, kontakta då:

  • Jourhjälpen som betjänar dygnet runt på det kostnadsfria numret 116 117, eller
  • det närmaste jourhavande sjukhuset.

I nödfall, ring 112.

Cancercentrums kafée

Cancercentrums kafé finns i entréhallen på den nya delen av sjukhuset.

Se kaféets öppettider och kontaktuppgifter

Verksamhetsställe

Cancercentrums polikliniska enhet och enheten för läkemedelsbehandling

På Cancercentrums polikliniska enhet finns läkarnas och skötarnas mottagningar och på enheten för läkemedelsbehandling ges cancerläkemedelsbehandlingar.

Avdelning S4A för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

På avdelning S4A för cancersjukdomar behandlar vi olika cancerformer.

Avdelning S4B för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

På avdelning S4B vid Mejlans brosjukhus vårdar vi både unga och äldre patienter som insjuknat i lymfom, sarkom och testikelcancer.

Strålbehandlingsavdelningen, Cancercentrum

Vår strålbehandlingsavdelning på Cancercentrum ansvarar för all extern strålbehandling i Nyland.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.