Gå till huvudinnehåll

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Betjäningstid

mån–fre 7.00–19.00
lör–sön 12.00–19.00

Hyvinge sjukvårdsområde omfattar Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby.

Hyvinge sjukhus är ett förlossningssjukhus med jour och tillhandahåller tjänster inom nästan alla medicinska specialiteter. Vid Hyvinge sjukhus verkar samjouren dygnet runt för den specialiserade sjukvården inom HUS Hyvinge sjukvårdsområde och kommunerna inom Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård. Sjukhuset fungerar som ett undervisningssjukhus.

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset ,

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Patientguide ,

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till sidan Patientguide

Verksamhetsställe

Jour

Jouren har öppet dygnet runt och där vårdas plötsligt insjuknade patienter, vars vård inte kan flyttas till nästa dag utan att deras hälsotillstånd…

Jouren för kvinnosjukdomar

Vid Hyvinge sjukhus jour för kvinnosjukdomar vårdar vi gynekologipatienter och gravida som behöver brådskande vård.

Förlossningsavdelningen

På Hyvinge sjukhus förlossningsavdelning kan man föda från graviditetsvecka 35 + 0. Förlossningsavdelningen omfattar en mödrapoliklinik, förlossningssalar…

Leiko-enheten och operationsavdelningen

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…