Gå till huvudinnehåll

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Betjäningstid

mån–fre 7.00–19.00
lör–sön 12.00–19.00
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Hyvinge sjukvårdsområde omfattar Hyvinge, Mäntsälä, Nurmijärvi, Träskända och Tusby.

Hyvinge sjukhus är ett förlossningssjukhus med jour och tillhandahåller tjänster inom nästan alla medicinska specialiteter. Vid Hyvinge sjukhus verkar samjouren dygnet runt för den specialiserade sjukvården inom HUS Hyvinge sjukvårdsområde och kommunerna inom Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård. Sjukhuset fungerar som ett undervisningssjukhus.

Verksamhetsställe

Jour

Jouren har öppet dygnet runt och där vårdas plötsligt insjuknade patienter, vars vård inte kan flyttas till nästa dag utan att deras hälsotillstånd…

Jouren för kvinnosjukdomar

Vid Hyvinge sjukhus jour för kvinnosjukdomar vårdar vi gynekologipatienter och gravida som behöver brådskande vård.

Förlossningsavdelningen

På Hyvinge sjukhus förlossningsavdelning kan man föda från graviditetsvecka 35 + 0. Förlossningsavdelningen omfattar en mödrapoliklinik, förlossningssalar…

Leiko-enheten och operationsavdelningen

På Hyvinge sjukhus Leiko-enhet och operationsavdelning vårdar vi patienter från alla åldersgrupper som kommer till ett ingrepp planenligt eller via jouren…