Gå till huvudinnehåll

Cancercentrum

Vi ansvarar för den onkologiska vården av cancerpatienter (annan vård än operativ behandling) samt hematologi, dvs. behandling av blodsjukdomar, bröstkörtelkirurgi och strålbehandlingstjänster inom Nyland. Vi vårdar även patienter från övriga Finland som kräver specialkompetens.

kaksi ihmistä tietokoneella

Cancercentrum är Finlands största och mångsidigaste cancerbehandlingscentrum där vi ger patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik.

Cancercentrum är det första nordiska cancercentrumet som har genomgått OECI:s ackreditering och uppnått den högsta möjliga statusen, Comprehensive Cancer Center. Vår expertis är högt ansedd på internationell nivå, och även globalt sett är våra behandlingsresultat i toppklass. 

Våra kundpaneler och erfarenhetsexperter ger ett viktigt patientperspektiv på utvecklingen av vår verksamhet. 

Det centrala målet för vår forskning är att främja translation, dvs. ett snabbare och effektivare utnyttjande av forskningsresultaten för patientens bästa. Vid centret genomför vi också fas I-undersökningar och first-in-man-undersökningar.

LinjerVårdarbetet vid Cancercentrum

För varje patient är vårt mål en så bra och mångsidig vård som möjligt som beaktar patientens behov. Vårt arbete vid Cancercentrum styrs av HUS vårdstrategi och principerna för den professionella verksamhetsmodellen: yrkesskicklighet, genuin omsorg, holism, samarbete och etik. Vårdarna svarar övergripande för patienternas individuella behov. Vi lägger stor vikt på bemötandet av patienten och dennes närstående när vi hjälper. Vi är närvarande, vi lyssnar, vi uppmuntrar och vi stöttar.Magnetsjukhusmodellen® (Magnet Recognition Program®) inspektion på plats

  • HUS Cancercentrum har ansökt om erkännande som Magnetsjukhus från American Nurses Credentialing Center (ANCC). Magnetsjukhusstatus innebär att sjukhuset beviljas ett officiellt erkännande för utmärkt vårdarbete.
  • Patienter, familjemedlemmar, personal och andra intressenter som önskar ge kommentarer uppmanas att göra så. Vem som helst kan skicka kommentarer per e-post och post. 
  • Kommentarerna ska vara Magnet Program Office tillhanda senast den 28 december 2023.

OBS: Alla kommentarer är KONFIDENTIELLA och överlämnas inte till hälso- och sjukvårdsorganisationen. Kommentarerna kan vara anonyma men de ska skickas skriftligen till Magnet Program Office.


Adress:

AMERICAN NURSES CREDENTIALING CENTER (ANCC)
MAGNET RECOGNITION PROGRAM OFFICE
8515 Georgia Ave., Suite 400
Silver Spring, MD  20910-3492

E-post: magnet@ana.org

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.