Gå till huvudinnehåll

Cancercentrum

I Nyland ansvarar vi för strålbehandling samt läkemedelsbehandling av cancersjukdomar och behandling av blodsjukdomar för patienter över 16 år. Vi ansvarar också för bröstkirurgi samt krävande specialiserad palliativ vård och terminalvård.

kaksi ihmistä tietokoneella

Cancercentrum är Finlands största och mångsidigaste cancerbehandlingscentrum där vi ger patienterna individuell vård, vars kvalitet garanteras av både förstklassig kompetens och modern spetsteknik. Över 90 procent av våra patienter rekommenderar den service de får på Cancercentrum.

Cancercentrum är det andra europeiska och första nordiska cancercentret som har avlagt OECI:s (Organisation of European Cancer Institutes) ackreditering och uppnått den högsta möjliga statusen, Comprehensive Cancer Center, år 2014. Cancercentrum är också ackrediterat som medlem i European Network for Rare Cancers EURACAN-nätverket. Vår expertis är mycket ansedd på internationell nivå, och även globalt sett är våra behandlingsresultat i toppklass. Vi har ett nära vetenskapligt och operativt utvecklingssamarbete i våra internationella nätverk.

American Nurses Credentialing Center, det vill säga ANCC, beviljade Cancercentrum erkännande som Magnetsjukhus (Magnet Hospital®) våren 2024. Magnetsjukhus är ett erkännande för utmärkt vårdarbete och ett kvalitetssystem för evidensbaserat vårdarbete. Erkännandet visar att nivån på vårdarbetets kvalitet, patientsäkerheten och vårdarnas arbetstillfredsställelse enligt mätningar är utmärkt.

Våra kundpaneler och erfarenhetsexperter ger ett viktigt patientperspektiv på utvecklingen av vår verksamhet.

Vi utbildar studerande inom medicin och hälsovetenskaper samt läkare och sjukhusfysiker med specialisering inom olika områden. Parallellt med sitt arbete kan cancersjukskötare delta i ett flerstegsutbildningsprogram för cancerskötare som omfattar hela karriärstegen. Programmet har utvecklats tillsammans med yrkeshögskolan Metropolia. 

Cancercentrum har en en enhet för klinisk prövning av läkemedel med kapacitet att genomföra prövningar av nya cancerläkemedel för hela utvecklingscykeln och även så kallade first-in-man-forskningsprojekt. Vi bedriver också vetenskaplig forskning om nya typer av teknik inom strålbehandling, såsom bor-neutroninfångningsterapi (BNCT). Det centrala målet för vår forskning är att främja translation, dvs. ett snabbare och effektivare utnyttjande av forskningsresultaten för patientens bästa.   

Linjer och enheterVårdarbetet vid Cancercentrum

Vårt mål är att ge varje patient bästa möjliga vård med beaktande av patientens behov på ett mångsidigt sätt. Vårt arbete vid Cancercentrum styrs av HUS vårdstrategi och principerna för den professionella verksamhetsmodellen: yrkesskicklighet, genuin omsorg, holism, samarbete och etik. Vårdarna svarar övergripande för patienternas individuella behov. Vi lägger stor vikt på bemötandet av patienten och dennes närstående när vi hjälper. Vi är närvarande, vi lyssnar, vi uppmuntrar och vi stöttar.Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.