Gå till huvudinnehåll

Tillgänglighet för hus.fi -webbplatsen

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsens tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker sådana brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på verkkopalaute@hus.fi

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

  • Nättjänsten innehåller grafik som saknar textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
  • Informationen om det aktuella kundantalet på jourtjänsternas sidor är inte utförda i en tillgänglig form. Dessutom är informationens presentationssätt inte dynamiskt och den går inte att kontrolleras. (WCAG 1.2.1, WCAG 2.2.2)
  • Nättjänsten innehåller färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3)
  • Nättjänsten innehåller en del icke-beskrivande länktexter. (WCAG 2.4.4)
  • Nättjänsten innehåller en del icke-beskrivande rubriker. (WCAG 2.4.6)
  • Tekniska hjälpmedel kan inte klart tolka strukturens kodning i PDF-filerna. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 

Webbplatsens tillgänglighet förbättras kontinuerligt. Speciellt arbetet med bilagorna fortsätter också under år 2022.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 1.10.2020.

Detta utlåtande har upprättats 29.9.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 28.2.2022.


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.