Gå till huvudinnehåll

Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper NRC

Vårt mål inom HUS Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper (Nursing Research Center, NRC) är att främja vård- och hälsovetenskaplig forskning och använda resultaten från forskningen för patienternas bästa.

kaksi hoitajaa käytävällä

NRC stöttar vård- och hälsovetenskaplig forskning vid HUS på olika sätt.

Vi inom NRC

  • erbjuder avhandlings- och postdocforskare inom HUS möjlighet att bedriva forskningsarbete
  • möjliggör att man på HUS olika enheter kan bedriva forskningsbaserade utvecklingsprojekt inom vårdarbete
  • stärker vårdpersonalens kompetens i den evidensbaserade verksamheten.
  • Vi erbjuder konsultationshjälp för planering och implementering av forskning och forskningsrelaterade utvecklingsprojekt. 
  • Vi ger rekommendationer för vårdarbete, vilket utvecklar det forskningsbaserade vårdarbetet.
  • Vi ansvarar för att implementera och utvärdera HUS hälsovetenskapliga forskningsprogram.

Magnetsjukhusprojektet

En viktig del av vår verksamhet är att bedöma vårdarbetets genomslagskraft. Vi stöttar HUS resultatenheter som söker magnetsjukhusstatus i att uppfylla kriterierna för forskningsverksamhet. Denna status får man om vårdkvaliteten är utmärkt och man uppfyller kvalitetskriterierna.

Mer information om magnetsjukhusprojektet

 

Vård- och hälsovetenskapliga forskningspublikationer inom HUSRespons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.