Gå till huvudinnehåll

Mejlans triangelsjukhus

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Informationspunkt:
09 471 72432
Växel:
09 4711

Mejlans triangelsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhusets vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kardiologi, neurologi, infektionssjukdomar, hematologi och internmedicin samt inom lever- och organtransplantationskirurgi. Sjukhuset har också en akutmottagning.

 

Det finns också en akutmottagning på sjukhuset och vi strävar efter att skriva ut patienterna eller överföra dem till fortsatt vård inom 48 timmar.

Stamcellstransplantationer i hela landet samt konsultationstjänster för systemiska reumatiska sjukdomar har koncentrerats till Mejlans triangelsjukhus. På sjukhuset finns polikliniker inom flera specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, dialysbehandlingscentralen Delta och ett dialysundervisningscentral.

Sjukhuset samarbetar intensivt med grannsjukhuset Mejlans tornsjukhus, och sjukhusena har en gemensam huvudentré. Triangelsjukhuset ligger till vänster om ingången till Mejlans tornsjukhus.

Verksamhetsställe

Avdelning K4A neurologi, Mejlans triangelsjukhus

Avdelning K4A i Mejlans triangelsjukhus är en neurologisk vårdavdelning dit man koncentrerat testningen av invasiva behandlingar samt inledning av vård för…

Avdelning K4B infektionssjukdomar och reumatologi, Mejlans triangelsjukhus

På avdelningen för infektionssjukdomar och reumatologi på Mejlans triangelsjukhus behandlar vi svåra och akuta infektionssjukdomar. På avdelningen vårdar…

Dialysbehandlingscentralen Delta, Mejlans triangelsjukhus

På Dialysbehandlingscentralen Delta vårdar vi patienter som lider av akut njurinsufficiens, svår förgiftning, kronisk njurinsufficiens och patienter som…

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi, Mejlans triangelsjukhus

Till avdelning 5A har patienter som behöver krävande leverkirurgi eller lever- eller njurtransplantationer koncentrerats nationellt. Dessutom vårdar vi…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.