Gå till huvudinnehåll

Mejlans triangelsjukhus

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Informationsdisken:
09 471 72432
Växel:
09 4711

Besöksadress

Mejlans triangelsjukhus, 4 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 372
HUS 00029

Mejlans triangelsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhusets vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kardiologi, neurologi, infektionssjukdomar, hematologi och internmedicin samt inom lever- och organtransplantationskirurgi. Sjukhuset har också en akutmottagning.

 

Det finns också en akutmottagning på sjukhuset och vi strävar efter att skriva ut patienterna eller överföra dem till fortsatt vård inom 48 timmar.

Stamcellstransplantationer i hela landet samt konsultationstjänster för systemiska reumatiska sjukdomar har koncentrerats till Mejlans triangelsjukhus. På sjukhuset finns polikliniker inom flera specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, enheten för koagulationsstörningar, dialysbehandlingscentralen Delta och ett dialysundervisningscentral.

Sjukhuset samarbetar intensivt med grannsjukhuset Mejlans tornsjukhus, och sjukhusen har en gemensam huvudentré. Triangelsjukhuset ligger till vänster om ingången till Mejlans tornsjukhus.

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Misstänker du coronavirussmitta?

Gör så här om du misstänker smitta.

Läs anvisningarna här

Patientguide

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till patientguiden

Kostnadsfria influensavaccination av riskgrupper och den närmaste kretsen

Vi vaccinerar riskgrupper och den närmaste kretsen som bor inom HUS-området mot influensa utan tidsbokning från och med början av november.

Här ser du vaccinationsenheternas datum och öppettider

Verksamhetsställe

Dialysbehandlingscentralen Delta

På Dialysbehandlingscentralen Delta vårdar vi patienter som lider av akut njurinsufficiens, svår förgiftning, kronisk njurinsufficiens och patienter som…

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi

Till avdelning 5A har patienter som behöver krävande leverkirurgi eller lever- eller njurtransplantationer koncentrerats nationellt. Dessutom behandlar vi…

5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi

På avdelning 5B har vården av njur- och bukspottkörteltransplantationspatienter samt njurtransplantationer från anhöriga koncentrerats nationellt. Dessutom…

Reumatologiska polikliniken

Vår reumatologiska poliklinik ligger i Mejlans triangelsjukhus.