Gå till huvudinnehåll

Nämnder

Flera olika nämnder är verksamma under HUS fullmäktige.

Sjukvårdsområdenas nämnder

HUS sjukvårdsverksamhet har organiserats i fem sjukvårdsområden, som alla har varsin nämnd. Nämnden för respektive sjukvårdsområde ska under ledning av styrelsen leda verksamheten i sjukvårdsområdet, bereda ärenden som rör sjukvårdsområdet och som ska behandlas av styrelsen och fullmäktige samt se till att besluten verkställs. Dessutom ska nämnden svara för samarbetet med primärvården i dess kommuner.

Föredragningslistor och protokoll av styrelsen och fullmäktige samt sjukvårdsområdenas nämnder och revisionsnämnden från och med 11/2016

Föredragningslistor och protokoll (link to a different website)

Revisionsnämndens utvärderingsberättelser har publicerats på den nya webbplatsen. På denna webbplats har sammanfattningar av utvärderingsberättelsen 2019 och utvärderingsberättelserna för 2009–2019 publicerats i pdf-format.

Utvärderingsberättelse (link to a different website)