Gå till huvudinnehåll

Nämnder

Flera olika nämnder är verksamma under HUS fullmäktige.

Sjukvårdsområdenas nämnder

HUS sjukvårdsverksamhet har organiserats i fem sjukvårdsområden, som alla har varsin nämnd. Nämnden för respektive sjukvårdsområde ska under ledning av styrelsen leda verksamheten i sjukvårdsområdet, bereda ärenden som rör sjukvårdsområdet och som ska behandlas av styrelsen och fullmäktige samt se till att besluten verkställs. Dessutom ska nämnden svara för samarbetet med primärvården i dess kommuner.


Feedback

Hittade du vad du sökte?