Gå till huvudinnehåll

Nämnder

Flera olika nämnder är verksamma under HUS fullmäktige.

Sjukvårdsområdenas nämnder

HUS sjukvårdsverksamhet har organiserats i fem sjukvårdsområden, som alla har varsin nämnd. Nämnden för respektive sjukvårdsområde ska under ledning av styrelsen leda verksamheten i sjukvårdsområdet, bereda ärenden som rör sjukvårdsområdet och som ska behandlas av styrelsen och fullmäktige samt se till att besluten verkställs. Dessutom ska nämnden svara för samarbetet med primärvården i dess kommuner.

,

Föredragningslistor och protokoll av styrelsen och fullmäktige samt sjukvårdsområdenas nämnder och revisionsnämnden från och med 1/2019

Föredragningslistor och protokoll (opens in new window, links to another website)

,

Revisionsnämndens utvärderingsberättelser har publicerats på den nya webbplatsen. På denna webbplats har sammanfattningar av utvärderingsberättelsen 2019 och utvärderingsberättelserna för 2009–2019 publicerats i pdf-format.

Utvärderingsberättelse (opens in new window, links to another website)