Gå till huvudinnehåll

Så här får du hjälp

På den här sidan hittar du råd i situationer där du snabbt behöver hjälp. På sidan hittar du kontaktuppgifterna till bland annat till Jourhjälpen, Giftinformationscentralen och Läkemedelsrådgivning för mammor. På sidan hittar du även information om stöd som du kan få under dina behandlingar.

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 innan du uppsöker HUS akutmottagningar.

Jourhjälpen

Jourhjälpens texttjänst är avsedd endast för personer som inte hör eller som inte kan prata.

Kvinnoklinikens Seri-stödcenter är en enhet som ger stöd till personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld, oavsett kön.

Seri-stödcentret

Vi tillhandahåller lågtröskeltjänster som du kan uppsöka på egen hand, med en anhörig eller hänvisad av en myndighet, inom en månad efter händelsen.

Giftinformationscentralen

På Giftinformationscentralen svarar vi via telefon på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor.

Vi ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fostrets utveckling.

Läkemedelsrådgivning för mammor

Du får också råd om frågor kring läkemedel i samband med amning. Du kan kontakta oss redan när du planerar din graviditet.