Gå till huvudinnehåll

Så här får du hjälp

Nyckelord:

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 innan du uppsöker HUS akutmottagningar.

Jourhjälpen

Om du har en akut sjukdom eller skada skall du i första hand vända dig till jouren på din egen hälsostation. Om hälsostationen är stängd får du brådskande vård på samjourerna.

Till HUS kommer du för vård i första hand med remiss.

Patientguide

I livshotande situationer, ring nödnumret 112. I övriga situationer, ta kontakt med din hälsostation eller till exempel företagshälsovården.

Kvinnoklinikens Seri-stödcenter är en enhet som ger stöd till personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld, oavsett kön.

Seri-stödcentret

Vi tillhandahåller lågtröskeltjänster som du kan uppsöka på egen hand, med en anhörig eller hänvisad av en myndighet, inom en månad efter händelsen.

Giftinformationscentralen ger råd gällande förebyggande och behandling av plötslig förgiftning.

Giftinformationscentralen

På Giftinformationscentralen svarar vi via telefon på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor.

Vi ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fostrets utveckling.

Läkemedelsrådgivning för mammor

Du får också råd om frågor kring läkemedel i samband med amning. Du kan kontakta oss redan när du planerar din graviditet.

Om du behöver avboka din tid, vänligen kontakta den enhet direkt som du är på väg till.

Avboka en tid

Du hittar alla våra enheter i sjukhus- och enhetssökningen.

Om du vill komma till oss på privat vård kan du kontakta det privata sjukhuset Orton.

Orton

Du hittar mera information på Ortons webbplats.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.