Gå till huvudinnehåll

Aktuellt

Kundnöjdhet

Vi mäter kundnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp?

Talet bygger på responsen från de senaste månaden.

NPS
Jour och psykiatri
+50
Mål
+50
Responsmeddelanden
4974

NPS
Övriga vårdenheter
+81
Mål
+70
Responsmeddelanden
29574

"Tillgängligheten tar inte bort något från någon"

Patientberättelser

Anna Nyström har SMA, dvs. spinal muskelatrofi. När hon rör sig med rullstol observerar hon smärtsamt tydligt var man har tänkt på den som anlitar en tjänst och var man inte har gjort det. Nyström ger gärna respons, och parallellt med kritik försöker hon alltid ge ett förslag på hur något kunde förbättras.

Nyttig information för patienten

Patientavgifter

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som vi tar ut av patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.
Läs mer om patientavgifter Hela patientguide

Privatsjukhuset Orton

Om du vill komma till oss för vård utan att gå via den offentliga hälso- och sjukvården: kontakta privatsjukhuset Orton.
Läs mer om Orton (opens in new window, links to another website)

Feedback

Hittade du vad du sökte?