Gå till huvudinnehåll

För patienten

På de här sidorna hittar du information om behandlingar och undersökningar samt om sjukhus och olika vårdställen. Vi är ett undervisningssjukhus och därför kan läkar- och sjukskötarstuderande delta i din vård om du ger ditt samtycke till detta.

Till verksamhetsställen för laboratorier och bilddiagnostik

Patientnöjdhet

Vi mäter patientnöjdheten med det internationella rekommendationsindexet NPS ((Net Promoter Score). NPS-talet kan vara allt mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-talet med frågan: Hur sannolikt skulle du rekommendera vår poliklinik/avdelning till dina vänner eller din familj om de behövde liknande hjälp? Talet bygger på responsen från de senaste 12 månaderna.

NPS
Jour
+47
Mål
+50
Responsmeddelanden
5105

NPS
Övriga vårdenheter
+72
Mål
+70
Responsmeddelanden
15179