Gå till huvudinnehåll

Ge oss respons

Du kan ge oss respons både på vården och vår verksamhet i allmänhet. Din respons är viktig – den hjälper oss att utveckla våra tjänster.

Observera när du ger respons att den inte får innehålla någon personbeteckning eller annan konfidentiell information om din eller någon annans vård. Av dataskyddsskäl svarar vi inte på frågor om din personliga vård genom feedbacksystemet. Kontakta i dessa fall enheten som ansvarar för din vård. Du kan inte avboka en bokad tid med responsformuläret. Om du vill ge en anmärkning eller framföra ett klagomål ger patientombudsmännen handledning.

Öppen respons

Öppen respons kan ges anonymt till antingen en specifik enhet eller på ett allmänt plan till hela HUS. När du ger allmän responsk ska du ange HUS allmän respons i fältet för enhetens namn. Om du vill ha ett svar, vänligen lämna oss dina kontaktuppgifter.

Berätta om din upplevelse – din åsikt är viktig för oss

Kundnöjdhetsenkät

Kundnöjdhetsenkäten är avsedd för patienter och klienter som vårdats hos oss. Du får instruktioner om hur man besvarar enkäten från den vårdande enheten. Enkäten besvaras anonymt.

Berätta om din upplevelse – din åsikt är viktig för oss