Gå till huvudinnehåll

Ge oss respons

Du kan ge oss respons både på vården och vår verksamhet i allmänhet. Din respons är viktig – den hjälper oss att utveckla våra tjänster.

Observera när du ger respons att den inte får innehålla någon personbeteckning eller annan konfidentiell information om din eller någon annans vård. Av dataskyddsskäl svarar vi inte på frågor om din personliga vård genom responssystemet. Kontakta i dessa fall enheten som ansvarar för din vård. Du kan inte avboka en bokad tid med responsformuläret. Om du vill ge en anmärkning eller framföra ett klagomål ger patientombud handledning.

Läs mer om patientombud.

Vi besvarar kundrespons inom sju vardagar och utnyttjar responsen i utvecklingen av vår verksamhet.

Ge respons – din åsikt är viktig för oss

Du kan ge öppen respons antingen till en viss enhet eller allmänt till hela HUS. Om du vill ha ett svar, ska du komma ihåg att lämna dina kontaktuppgifter.

*Stödtjänster = Arkiv, receptionstjänster och information, transporttjänster, avdelningsekreterartjänster, måltidstjänster, städning, beställnings-, leverans- och underhållsärenden, fotograferings- och videoupptagningstjänster.

Kundnöjdhet

Vi mäter vår kundupplevelse med det internationella NPS-rekommendationsvärdet (Net Promoter Score). NPS-värdet kan vara vad som helst mellan -100 och +100. Vi mäter NPS-värdet med frågan: ”Hur sannolikt skulle du rekommendera servicen du fått till din närmaste om hens situation var likadan?”. Vårt mål för psykiatriska och jourtjänster är värdet +50 och för den övriga vården +70.

Under perioden januari–september 2023 var NPS-värdet för psykiatri och jourer 59. NPS-värdet för den övriga vården var 83.

Vi skickar en kundnöjdhetsenkät per sms till ett stickprovsurval av våra patienter. Meddelandet kommer från numret 18588. Enkäten innehåller inga länkar, utan den besvaras som ett sms. Enkäten består av 2–3 frågor och det kostar ingenting att svara på den. Du kan vägra att ta emot kundnöjdhetsenkäten. Om du inte vill ta emot den, ta kontakt med HUS enheter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.