Gå till huvudinnehåll

Sjukvård för barn och unga

Vi ansvarar för pediatrisk, barnkirurgisk, barnneurologisk och barnpsykiatrisk verksamhet i Nyland. Vi hanterar svåra patientfall från hela Finland. Sjukvård för barn och unga är en av de 13 resultatenheterna inom HUCS sjukvårdsområde.

Lapsi lääkärin vastaanotolla

 

Vi producerar effektiv vård för patienternas bästa och erbjuder personal, forskare och studenter en konkurrenskraftig arbetsmiljö. Vårt mål är att utöka de specialiserade sjukvårdstjänsterna för barn och ungdomar på nationell och internationell nivå. 

Ett familjeråd bestående av barnens föräldrar samt erfarenhetsexperter ger ett familjeperspektiv på utvecklingen av sjukhuset och dess verksamhetssätt.

Resultatenheten har sex linjer: Specialpediatrik, Allmänpediatrik, Barnkirurgi, Barnneurologi, Barnpsykiatri och Digital- och innovationstjänster. Dessutom ingår Enheten för sällsynta sjukdomar i resultatenheten. Utöver Nya barnsjukhuset vårdar vi patienter på andra sjukhus och mottagningar inom Nyland.

Inom HUS utvecklar vi även vården med hjälp av tekniska lösningar och digitala tjänster och innovationer. Digitala tjänster, som Lastentalo.fi (på finska), kompletterar traditionella hälso- och sjukvårdstjänster och underlättar en snabb tillgång till information. Vid Nya barnsjukhuset används bl.a. positioneringsteknik i realtid och servicehandlednings- och lokalhanteringssystem. 

Linjer


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.