Gå till huvudinnehåll

Sammanslutningens stämma, sammanslutningens styrelse och koncernsektionen

HUS-sammanslutningens högsta beslutanderätt utövas av sammanslutningens stämma, som sammanträder minst två gånger om året. Vid sammanslutningens stämma fördelas medlemmarnas rösträtt i förhållande till deras invånarantal.

Vid sammanslutningens stämma utövas beslutanderätten av representanter för sammanslutningens stämma som utsetts av välfärdsområdena och Helsingfors stad.


Sammanslutningens styrelse

Sammanslutningens styrelse leder HUS-sammanslutningens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Styrelsen fokuserar särskilt på förverkligandet av de strategiska målen och upprätthållandet av den ekonomiska balansen. 

Styrelsen för sammanslutningen har 17 medlemmar som var och en har en personlig ersättare. Koncernsektionen

Sammanslutningens styrelse har en koncernsektion. Sammanslutningens styrelseordförande fungerar som koncernsektionens ordförande. Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.