Gå till huvudinnehåll

Jorvs sjukhus

Åbovägen 150, Esbo
Receptionsservice:
09 471 833 30
Växel:
09 4711

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

Jorvs sjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom kirurgi, psykiatri, barnsjukdomar, förlossningar, lungsjukdomar, neurologi och internmedicin. På sjukhuset finns polikliniker inom flera specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård. 
 
Besökstiderna varierar mellan de olika enheterna. Du hittar mer information om besökstiderna på enheternas egna webbplatser.

 

Kafét på Jorvs sjukhus

Kafét på Jorvs sjukhus finns i sjukhusets entréhall på andra våningen. Kafét är stängt tills vidare, men Kanresta Oy startar kaféverksamheten 26.10.

Öppettider
Mån–fre kl 7.30–18
Lör-Sön kl 12–18

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Misstänker du coronavirussmitta?

Gör så här om du misstänker smitta.

Läs anvisningarna här

Patientguide

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till sidan Patientguide

Kostnadsfria influensavaccination av riskgrupper och den närmaste kretsen

Vi vaccinerar riskgrupper och den närmaste kretsen som bor inom HUS-området mot influensa utan tidsbokning från och med början av november.

Här ser du vaccinationsenheternas datum och öppettider

Verksamhetsställe

Avdelningen U2 – brännskadecentrum och intensivvård

Avdelning U2 har ett nationellt ansvar för att vårda brännskadade patienter som behöver krävande intensivvård.

Polikliniken för lungsjukdomar

Polikliniken för lungsjukdomar på Jorvs sjukhus är en del av sampolikliniken på Jorvs sjukhus. Vi behandlar lungsjukdomar hos vuxna.

Sömnapnépolikliniken

På polikliniken för lungsjukdomar undersöker och behandlar vi nattliga andningsstörningar. Den vanligaste störningen är obstruktiv sömnapné.

Vårdavdelningen för lungsjukdomar, Keu5

Vid Jorvs sjukhus vårdavdelning för lungsjukdomar Keu5 vårdar vi patienter med bland annat lunginflammation, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, astma och…