Gå till huvudinnehåll

Raseborgs sjukhus

Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Växel:
019 2241
Telefax:
019 224 2299

Raseborgs sjukhus är en del av Helsingfors universitetssjukhus. Vi betjänar i första hand invånare i Hangö, Ingå och Raseborg.

Raseborgs sjukhus jour fungerar numera som en primärvårdsjour för invånare i Västra Nyland. Primärvårdsjouren är öppen 24 timmar om dygnet.

Före du söker dig till akutmottagningen rekommenderar vi att du ringer Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117. Sjukskötarna vid Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdplats och du får information om hur snabbt du ska söka vård. Om det i din situation räcker med egenvård får du vårdanvisningar per telefon.

Om du behöver omedelbar hjälp eller inte får kontakt med Jourhjälpen inom skälig tid, kom direkt till akutmottagningen.

I livshotande situationer, t.ex. hård bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamning, kramper, ring nödnumret 112.

 

OBS! Vänligen notera att vi på grund av coronavirusepidemin infört begränsningar i besök till våra sjukhus och enheter. 

Verksamhetsställe

Jour, Raseborgs sjukhus

På primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn sedan…

Kvinnopolikliniken, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus kvinnopoliklinik gör vi gynekologiska undersökningar, bland annat hysteroskopier, kolposkopiundersökningar och urogynekologiska…

Lungpolikliniken, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus lungpoliklinik undersöker och vårdar vi patienter som lider av lungsjukdomar.

Specialmedicinska polikliniken och hemsjukhuset (SAH), Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus specialmedicinska poliklinik och hemsjukhus (SAH) vårdar vi främst infektions- och cancerpatienter.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.