Gå till huvudinnehåll

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11–13
Helsingfors

Postadress

PB 263
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–20.00
Avoinna ympäri vuorokauden. Tarkemmat yhteystiedot ja vierailuajat osastojen ja toimipisteiden omilla sivuilla.

Hammaspäivystys koronaviruspotilaille

Virka-aikana voit olla yhteydessä oman kuntasi suun terveydenhuoltoon.

På Kirurgiska sjukhuset undersöker och vårdar vi patienter inom specialiteterna öron-, näs- och halssjukdomar, mun- och käksjukdomar, bröstkörtelkirurgi, venkirurgi samt plastikkirurgi. Vårt sjukhus driver dialysenheter med en separat ingång från husets södra sida.

Tandjour för coronaviruspatienter

Jourmässig tandvård för patienter med coronavirus covid-19-infektion eller annan akut luftvägsinfektion samt patienter som exponerats för coronaviruset finns på Kirurgiska sjukhuset.

Du kan inte boka tid själv till tandjouren, utan tiden ges efter konsultation med tandläkaren.

Kirurgiska sjukhusets kafé

Kafét på Kirurgiska sjukhuset finns på sjukhusets andra våning.                                      

Verksamhetsställe

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Vår poliklinik vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och efterkontrollspoliklinik.

Tidsbokningspolikliniken för öron-, näs-och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

Vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi vuxna och barnpatienter som kommer till oss med en remiss för vård eller för en efterkontroll.

Operations- och anestesiavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, Kirurgiska sjukhuset

På operationsavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi patienter i alla åldrar.

Avdelning K6 (öron-, näs- och halssjukdomar), Kirurgiska sjukhuset

Vårdavdelning K6 på Kirurgiska sjukhuset är en dygnet runt-avdelning som ligger i anslutning till enheten för öron-, näs- och halssjukdomar.