Gå till huvudinnehåll

Kirurgiska sjukhuset

Kaserngatan 11–13, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 88310

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11–13
Helsingfors

Postadress

PB 263
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–20.00
Öppen dygnet runt. Noggrannare kontaktuppgifter till avdelningarna och enheterna finns på deras egna webbsidor.

Tandjour för coronaviruspatienter

Du kan kontakta munhälsovården i din kommun under tjänstetid.

I Kirurgiska sjukhuset undersöker och vårdar vi patienter inom specialiteterna öron-, näs- och halssjukdomar, mun- och käksjukdomar, bröstkörtelkirurgi, venkirurgi samt plastikkirurgi. Det finns dialysenheter i vårt sjukhus med separata ingångar söder om huset.

Tandjour för coronaviruspatienter

Jourtandvård för patienter med coronavirus covid-19-infektion eller annan akut luftvägsinfektion samt patienter som exponerats för coronaviruset finns på Kirurgiska sjukhuset.

Du kan inte boka tid själv till tandjouren, utan tiden ges efter konsultation med tandläkaren.

Kafét på Kirurgiska sjukhuset

Kafét på Kirurgiska sjukhuset finns i sjukhusets andra våning.

Verksamhetsställe

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar

Vår poliklinik vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och efterkontrollspoliklinik.

Tidsbokningspolikliniken för öron-, näs-och halssjukdomar

Vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi vuxna och barnpatienter som kommer till oss med en remiss för vård eller för en efterkontroll.

Operations- och anestesiavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar

På operationsavdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi patienter i alla åldrar.

Avdelning K6 (öron-, näs- och halssjukdomar)

Vårdavdelning K6 på Kirurgiska sjukhuset är en dygnet runt-avdelning som ligger i anslutning till enheten för öron-, näs- och halssjukdomar.