Gå till huvudinnehåll

Kirurgiska sjukhuset

Kaserngatan 11–13, Helsingfors
Information (kl. 7-20):
09 471 88310
Tillfällig infektionsavdelning (förfrågningar om patienter av anhöriga):
09 471 88356
Tandvårdsjour utanför tjänstetid :
09 471 71110
Dialysundervisningscenter:
09 471 88650 
Dialysenheten KiDi :
09 471 88670  

Besöksadress

Kirurgiska sjukhuset
Kaserngatan 11–13
Helsingfors

Postadress

PB 263
00029 HUS

På Kirurgiska sjukhuset vårdar vi också coronaviruspatienter (covid-19). Patienterna kommer till sjukhuset från HUS övriga sjukhus med läkarremiss.

Patienter som smittats med coronavirus eller som misstänks vara smittade kan emellertid inte söka sig direkt till sjukhuset.

Vi tar tills vidare inte emot besökare på Kirurgiska sjukhuset.

Tandjour för coronaviruspatienter

Jourtandvård för patienter med coronavirus covid-19-infektion eller annan akut luftvägsinfektion samt patienter som exponerats för coronaviruset finns på Kirurgiska sjukhuset.

Du kan kontakta munhälsovården i din kommun under tjänstetid.

Du kan inte boka tid själv till tandjouren, utan tiden ges efter konsultation med tandläkaren.

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar, vårdavdelning K6 samt den kirurgiska och dagkirurgiska verksamheten för öron-, näs- och halssjukdomar finns på Kirurgiska sjukhuset. 

Också tumörpolikliniken finns på Kirurgiska sjukhuset.

Bröstkirurgi 

Bröstkirurgiska enheten finns på Kirurgiska sjukhusets tredje våning. Kom ihåg att anmäla dig innan du kommer till mottagningen.

Dialysenheter

Förutom vården av coronaviruspatienter driver Kirurgiska sjukhuset dialysenheter med en separat ingång från husets södra sida.

Kafét på Kirurgiska sjukhuset

Kafét på Kirurgiska sjukhuset finns i sjukhusets andra våning. Kafét är stängt tills vidare.

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset ,

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Patientguide ,

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till Patientguiden

Verksamhetsställe

Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar

Vår poliklinik vid Kirurgiska sjukhuset är en jour-, remiss- och efterkontrollspoliklinik.

Tidsbokningspolikliniken för öron-, näs-och halssjukdomar

Vid Kirurgiska sjukhuset vårdar vi vuxna och barnpatienter som kommer till oss med en remiss för vård eller för en efterkontroll.

Bröstkirurgiska enheten - vårdavdelning och poliklinik

Vid bröstkirurgiska enheten som ligger på Kirurgiska sjukhuset opererar vi både nya och lokalt återkommande fall av bröstcancer.

Kirurgiska sjukhusets röntgen

Från den 9.4.2020 betjänar röntgen Kirurgiska sjukhusets coronapatienter. På Kirurgiska sjukhusets röntgen kan vi tills vidare också utföra…