Gå till huvudinnehåll

Fastighets- och lokalitetstjänster

På Fastighets- och lokalitetstjänster ansvarar vi för att HUS har säkra, funktionella och kostnadseffektiva lokaler som uppfyller verksamhetens krav. 

kuvituskuva

Vi producerar och hyr ut lokaler för HUS-sammanslutningens kärnverksamhet och stödtjänster, och vi beställer tjänster för fastighetsunderhåll och fastighetsservice, inklusive fastighetsskydd.

Vi är en expert inom nyttjande av lokaler och utvecklar lokaleffektiviteten och arbetsmiljön, samt säkerställer att sammanslutningens fastigheter och lokaler behåller sitt värde. Vi ansvarar för planering, beställning, genomförande och kostnadsuppföljning av bygginvesteringar och totalrenoveringar. 

Vår verksamhet bygger på att lokalerna ska vara ändamålsenliga, energi- och kostnadseffektiva samt motsvara kraven för hållbar utveckling och proaktiv planmässighet. 

Miljöcentral, som ingår i Fastighets- och lokalitetstjänster, styr beaktandet av miljövärden och miljöansvaret i all verksamhet som HUS-sammanslutningen bedriver.

Fastighets- och lokalitetstjänster sysselsätter ca 30 personer.

Vi har ett tätt samarbete med HUS Fastigheter Ab, som agerar producent.
 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.