Gå till huvudinnehåll

Akuten

Akuten omfattar olika kompetensområden inom akutmedicin: prehospital akutsjukvård och jour.

Sairaanhoitaja kipsaa potilaan käden

 

Resultatenheten har tre olika linjer: linjen för jour, som omfattar Jourhjälpen 116 117 och linjen för primärvård dit Giftinformationscentralen och Teratologisk information hör. Sjuktransport hör också till Akuten.

Vi använder våra egna erfarenhetsexperter och kundpaneler för att utveckla vår verksamhet. Erfarenhetsexperten är också med i Akutens ledningsgrupp.

Linjer
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.