Gå till huvudinnehåll

Borgå sjukhus

Sjukhusvägen 1, Borgå
Telefonväxel:
019 548 21

Besöksadress

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1
Borgå

Postadress

PB 500
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–16.30
Ingen hälsorådgivning, stängt på helgdagar.
Öppet dygnet runt. Du hittar närmare kontaktuppgifter och information om besökstider på avdelningens och verksamhetsställens egna sidor.

Borgå sjukhus erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården.

Borgå sjukvårdsområde omfattar Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Borgå sjukhus är det enda joursjukhuset i området som erbjuder tjänster inom många medicinska specialiteter. Vid Borgå sjukhus verkar samjouren dygnet runt. Sjukhuset fungerar som ett undervisningssjukhus. Sjukhuset är rökfritt.

Verksamhetsställe

Akutmottagning

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.

Prehospital akutsjukvård

Borgå sjukvårdsområdes akutvård ordnas i samarbete med områdets räddningsväsende. Östra Nylands räddningsverk står för den faktiska akutvårdsverksamheten…

Kirurgiska vårdavdelningen 2

Vid Borgå sjukhus kirurgiska vårdavdelning vårdar vi patienter som behöver operativ behandling.

Internmedicinska vårdavdelningen 3

På internmedicinska vårdavdelningen 3 vid Borgå sjukhus vårdar vi hjärt- och neurologipatienter samt patienter med internmedicinska sjukdomar och…