Gå till huvudinnehåll

Borgå sjukhus

Sjukhusvägen 1, Borgå
Telefonväxel:
019 548 21

Besöksadress

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1
Borgå

Postadress

PB 500
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–16.30
Ingen hälsorådgivning, stängt på helgdagar.
Sjukhuset har jour dygnet runt.

Borgå sjukhus är en del av Helsingfors universitetssjukhus. Borgå sjukhus erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården.

Borgå sjukhus erbjuder tjänster inom den specialiserade sjukvården till invånarna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo. Borgå sjukhus är det enda joursjukhuset i området. Borgå sjukhus är rökfritt. Sjukhuset fungerar också som ett undervisningssjukhus.

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset ,

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Patientguide ,

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till sidan Patientguide

Verksamhetsställe

Akutmottagning

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.

Prehospital akutsjukvård

Borgå sjukvårdsområdes akutvård ordnas i samarbete med områdets räddningsväsende. Östra Nylands räddningsverk står för den faktiska akutvårdsverksamheten…

Kirurgiska vårdavdelningen 2

Vid Borgå sjukhus kirurgiska vårdavdelning vårdar vi patienter som behöver operativ behandling.

Internmedicinska vårdavdelningen 3

På internmedicinska vårdavdelningen 3 vid Borgå sjukhus vårdar vi hjärt- och neurologipatienter samt patienter med internmedicinska sjukdomar och…