Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 24.9.2021 10.39

Tvåspråkigheten värderas högt på Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Husari
  • tvåspråkighet

HUS tvåspråkighetspris har delats ut på HUS sedan år 2011. Bland årets pristagare fanns flera eldsjälar vid Lojo sjukhus som poängterar vikten av en levande tvåspråkighet.

Pernilla Lindberg ja Paula Malinen Lohjan sairaala

Pernilla Lindberg och Paula Malinen som arbetar på förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus tog emot priset i juni.

Neurologen och biträdande överläkaren Kaisa Kotisaari, som medvetet valt att lära sig svenska, är en av mottagarna av årets tvåspråkighetspris. Eftersom många av hennes patienter kommer från Hangö och Raseborg pratas det svenska på ungefär en fjärdedel av hennes mottagningar.

”Jag jobbar med neurologisk rehabilitering och har möten och ronder på båda språken. Det fungerar i vardagen.”

Om Kotisaari inte hittar orden på svenska kommer hon överens med patienten om att hon talar finska, men att patienten självklart får prata sitt eget modersmål.

”Speciellt barn till äldre människor kommenterar hur viktigt det är för patienten att få prata svenska. För dem har det varit nervöst att komma till Lojo och fundera på om någon pratar deras modersmål.”

Att det var Kotisaaris kollegor som skrivit motiveringen för priset värmde extra mycket. 

”De har alltså lagt märke till att det här är något jag gör i vardagen.”

Some på två språk

Förlossningsavdelningen på Lojo sjukhus har också belönats för sina insatser för tvåspråkigheten. Tf avdelningsöverläkare Susanna Naukkarinen säger att de vill visa respekt för patienterna.

”Det är viktigt att få använda sitt modersmål.”

Naukkarinen är själv finskspråkig och hemma från Karelen men har lärt sig svenska under åren i Lojo.

”Vi arbetar i par, en barnmorska och en läkare. Om den ena pratar bra svenska men den andra inte gör det hjälper vi varandra. Om jag inte vet vad något heter på svenska kan jag fråga så att jag lär mig nya ord.”

Naukkarinen berömmer förlossningsavdelningens sociala mediekanaler som barnmorskorna ansvarar för. Där publiceras allt innehåll både på svenska och finska – det är barnmorskorna mycket noga med.

Ett Instagraminlägg som publicerades under svenska dagen i fjol fick mycket gensvar.

”Det handlade om felsägningar på svenska och hur det ska vara på riktigt. Vi ville lyfta fram att det är roligt att säga fel ibland och att man ska våga prata svenska”, berättar barnmorskan Pernilla Lindberg.

Tvåspråkigheten i Lojo bygger på en stor förståelse och respekt, men också på att de anställda själva är aktiva och flexibla. Lindberg och hennes kollegor kan byta skift från förlossningssalen till barnsängsavdelningen om det finns ett behov för någon med god svenska.

Överlag uppmuntras alla till att pröva sig fram på det andra inhemska.

”Som svenskspråkig är man kanske svagare på finska men när kollegorna sett vår utveckling har de också vågat börja prata svenska”, säger Lindberg.

Tvåspråkighetspriset

Nämnden för den språkliga minoriteten vid HUS delar årligen ut tvåspråkighetspriset för att främja, uppmuntra och uppmärksamma tvåspråkigheten inom HUS. I år gick priset till sjukskötare Emma Kahelin och fysioterapeut Patrick Willamo på Nya barnsjukhuset, neurolog Kaisa Kotisaari på Lojo sjukhus, förvaltningsdirektör Lauri Tanner, förlossningsavdelningen vid Lojo sjukhus och primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus.

Text: Michaela von Kügelgen
Foto: Mikko Hinkkanen

Husari 3/2021