Gå till huvudinnehåll

Artikel Publicerad 7.12.2021 10.00

Jeje Eklöf: ”Politiskt parti oväsentligt i nämndarbetet”

Nyckelord:
  • Husari
  • tvåspråkighet
  • nämnder

Sedan 2006 har Jeje Eklöf lett nämnden för den språkliga minoriteten vid HUS. Nu är uppdraget slut och det är dags att summera de senaste 15 åren.

Jeje Eklöf

I femton år ledde Jan-Erik, Jeje, Eklöf nämnden för den språkliga minoriteten vid HUS. Hans devis har hela tiden varit att arbeta proaktivt och förebyggande, inte att fokusera på klagomål eller problem.

”Det viktiga är inte att de anställda känner till nämnden utan att de har koll på tvåspråkighetsprogrammet och att de i sitt arbete tar i beaktande att språket är en viktig del av vårdsituationen”, säger Jeje Eklöf.

Nämnden för den språkliga minoriteten vid HUS är en politiskt sammansatt nämnd med nio medlemmar. Nämnden följer med hur tvåspråkighetsprogrammet följs på HUS, tar initiativ till åtgärder som främjar tvåspråkigheten och behandlar också klagomål som gäller språkanvändning vid HUS. Nämndens språk är svenska och mandatperioden fyra år. En ny nämnd inleder sitt arbete denna höst. 

Politiskt parti spelar ingen roll

När Eklöf blev ordförande för nämnden 2006 konstaterade han på något av de första mötena att det för honom inte spelar någon roll vilka partier nämndens medlemmar representerar. 

”Vi har representerat tvåspråkigheten och jobbat för en bättre språkmiljö inom HUS.”
 
Hans utgångspunkt var redan från början att jobba proaktivt.

”I en del nämnder jobbar man ofta med klagomål eller lagstiftning. Ett bättre sätt att jobba är att vara proaktiv – granska vilka fel och brister det finns och sedan tillsammans med tjänstemän och personal försöka lösa dem.”

Att tvåspråkighet ska vara positivt och roligt är också något nämnden jobbat för under en lång tid. För personalen på HUS är språkambassadörerna, frivilliga anställda som lyfter upp svenskan i sin arbetsvardag, i dag välkända. Svenska veckan och priset för berömvärda tvåspråkiga insatser är också etablerade koncept. 

”Språkambassadörerna är guld värda. Jag ser hela projektet med ambassadörerna som vårt ansikte utåt”, säger Eklöf.

Han konstaterar också att prisutdelningen för tvåspråkighetspriset hör till nämndens roligaste uppdrag. 

”I år fick vi rekordmånga nomineringar och det var jättetrevligt.”

Nämnden behövs

Till nämndens största bedrifter under de senaste 15 åren ser Eklöf tvåspråkighetsprogrammet som skrevs 2007 och implementerades 2009. I fjol godkändes en uppdaterad version av programmet.

”Programmet ska inte vara ett papper som glöms bort. Därför är det otroligt viktigt att tvåspråkighetsprogrammet har en styrgrupp och att man följer med hur programmet efterföljs i praktiken.”

En annan sak Eklöf är nöjd över är utvecklingen av webbtjänsten Psykporten. Han är också glad över att HUS beställt ett stort antal av ordboken Jag är här för dig, en finsk-svensk ordlista i pocketmodell för vårdare.

Men varför behövs en nämnd överhuvudtaget? 

”Det grundar sig på lagstiftningen. Enligt grundlagen och språklagstiftningen bör vi erbjuda vård både på svenska och finska. Jag skulle hoppas att det inte skulle behövas en nämnd för det här men utan en nämnd så går det inte vidare av sig själv.”

Jeje Eklöf, 55

  • Aktuell: Avgått som ordförande för nämnden för den språkliga minoriteten vid HUS. Ledde nämnden 2006–2021.
  • Jobb: Verksamhetsledare för Stafettkarnevalen.
  • Förtroendeuppdrag: Styrelseordförande för HIFK Fotboll, förtroendeuppdrag inom Vanda svenska församling och gemensamma kyrkofullmäktige.
  • Politiskt aktiv: Uppställd för Svenska folkpartiet i välfärdsområdesvalet.
  • Fritidsintressen: Fotboll – spelar, dömer och tittar på fotboll. Golf.

Text: Lina Laurent
Foto: Heli Kurimo

Husari 4/2021

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.