Apuvälinekeskus

  • Tuottaa HUS-alueen ja sen jäsenkuntien tarvitsemat vaativan erityistason apuvälinepalvelut
  • Hoitaa keskitetysti kaikki HUS-alueen apuvälinehankinnat sekä vaativat huolto- ja korjauspalvelut
  • Vastaa HUS-alueen apuvälinepalveluihin liittyvän osaamisen kehittämisestä ja osaamisverkoston muodostamisesta
 
Linkki Apuvälinekeskuksen internet-sivuille Apuvälineet