Siirry pääsisältöön

Vastuullisuus

Suomi haluaa olla yhteiskuntavastuun edelläkävijämaa, me haluamme olla vastuullisuuden edelläkävijä terveydenhuoltoalla. 

Strategiamme vuosille 2020–2024 painottaa vahvasti vastuullisuutta sekä kestävän kehityksen noudattamista kaikessa toiminnassa. Kannamme myös osaltamme vastuuta koko terveydenhuoltojärjestelmän toimivuudesta ja kantokyvystä. 

Verovaroin rahoitettuna ja merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana meiltä edellytetään erityistä vastuullisuutta ja eettisyyttä. Tämä vastuu toteutuu sosiaalisena, taloudellisena ja ympäristövastuuna. Vastuullisuus näkyy myös suhtautumisena ja tekoina keskeisiä sidosryhmiämme – potilaita, henkilöstöä ja omistajakuntia – kohtaan. 

Haluamme tarjota erikoissairaanhoitoa potilaan omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi. Kaksikielisyysohjelmamme tukee tätä tavoitetta. 

Tavoitteenamme on muodostaa kokonaiskuva vastuullisuuden laajasta kentästä; asetamme itsellemme sekä pitkän että lyhyen tähtäimen vastuullisuustavoitteita, jotka ovat tasapainossa keskenään ja tukevat toisiaan. 

Vastuullisuustyöstämme voit lukea myös vuosikertomuksestamme osoitteessa husinvuosi.fi. Sieltä löytyvät esimerkiksi HUS Logistiikan GRI-standardin mukainen vastuullisuusraportti sekä HUSin ympäristöraportti. 

Vastuullisuusohjelma 2021–2022 

Vastuullisuusohjelmamme vuosille 2021–2022 perustuu HUSin arvoihin, jotka ovat kohtaaminen, yhdenvertaisuus ja edelläkävijyys.

Vastuullisuusohjelmamme kattaa kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta eli sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun. 

Ohjelma muodostuu konkreettisista toimenpiteistä tai hankkeista, joilla edistetään vastuullisuutta, ja sen tarkoituksena onkin muuttaa abstrakti vastuullisuus konkreettiseksi, mitattavaksi tekemiseksi. 

Ajattelemmekin, että vastuullisuus on osa arjen normaalia toimintaa, jota jokainen yksikkö ja yksilö toteuttaa omassa työssään. Vastuullisuusohjelmamme ei siis kata kaikkea vastuullisuustyötämme vaan täydentää sitä ja pyrkii tekemään sen näkyväksi kaikille sidosryhmillemme. 

Lue lisää vastuullisuusohjelmamme toimenpiteistä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun sivuilta. 

Julkaisemme vastuullisuusohjelmamme vuosille 2023–2024 joulukuussa. 

Feedback

Löysitkö etsimäsi?