Siirry pääsisältöön

Johtoryhmä

Kuntayhtymän operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Kuntayhtymän johtoryhmän muodostavat toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat johtajaylilääkäri, diagnostiikkajohtaja, hallintojohtaja, hallintoylihoitaja, henkilöstöjohtaja, kehittämisjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja, sairaanhoitoalueiden johtajat sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan edustaja.  

Toimitusjohtajan sijaisina toimivat järjestyksessä johtajaylilääkäri ja hallintojohtaja. Hallitus voi myös määrätä sijaisista toisin.

HUSin johtoryhmä

Markku Mäkijärvi

toimitusjohtaja, vt., dosentti, professori

Jari Petäjä

johtajaylilääkäri, vs., lastentautiopin dosentti

Marja Renholm

hallintoylihoitaja

Lasse Lehtonen

diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori

HUS Diagnostiikkakeskus