Siirry pääsisältöön

Laatu ja potilasturvallisuus

Panostamme HUSissa voimakkaasti toimintamme laatuun. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa. Laadimme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman, jonka toteutumista HUSin hallitus seuraa. Potilasturvallisuutemme perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Vuosisuunnitelmat ja -raportit

Julkaisemme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmat ja -raportit sekä erittelyt laatu- ja potilasturvallisuuden HaiPro-ilmoituksista.

HUSin laaturekisterit ja vastuuhenkilöt

Magneettisairaala

Olemme HUSissa osa kansainvälistä Magneettisairaala (Magnet Hospital©) -hanketta. Magneettisairaala-tunnus edellyttää näyttöä erinomaisesta hoitotyöstä. Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on osa laatua. Panostamme HUSissa turvalliseen hoitoon, hoidon korkeaan laatuun ja potilaslähtöisyyteen. Tavoitteenamme on, ettei hoito tai hoitoympäristö aiheuta potilaalle vaaraa tai haittaa. Haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.

Kaikki potilashoidossa olevat työntekijämme suorittavat potilasturvallisuusverkkokoulutuksen. Analysoimme myös saamamme potilas- ja asiakaspalautteen ja muokkaamme toimintaamme palautteen perusteella.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen potilaan oikeuksiin, voit olla yhteydessä potilasasiavastaaviimme.
Sisäiset ilmoituskanavamme

Käytössämme on erilaisia sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta henkilöstömme voi ilmoittaa vaaratapahtumista, turvallisuuteen liittyvistä havainnoista tai väärinkäytöksistä. Käytössämme on myös kanava, jossa henkilöstömme voi ilmoittaa onnistumisista.


Laatumittareitamme

Tammi-lokakuussa 2023 psykiatrian ja päivystysten NPS-luku oli 58. Muussa hoidossa NPS oli 83. 

Maailmalla laatusairaaloissa seurataan yleisesti seuraavia kolmea laatumittaria:

Hoitojakson pituus3,5 päivää
Readmissio2,1 %
Kuolleisuus2,3 %

Päivitämme taulukkoa kerran kuukaudessa. Ajankohta, jota luvut koskevat: hoitoaika helmikuu 2024, readmissio ja kuolleisuus tammikuu 2024.

Mitä luvut tarkoittavat?

  • Mittaamme asiakaskokemustamme kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. Mittaamme NPS-lukua kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi, jos hänen tilanteensa olisi samankaltainen”.
  • Hoitojakson pituus -mittari kuvaa keskimääräistä hoitojakson kestoa sairaalan vuodeosastolla. Psykiatriset hoitojaksot eivät ole mukana tässä mittarissa.
  • Readmissio tarkoittaa potilaan ennalta suunnittelematonta käyntiä uudestaan samasta syystä 30 vuorokauden sisällä kotiutumisesta. Prosenttiosuus kertoo, kuinka iso osa vuodeosaston hoitojaksoista on johtanut tällaiseen suunnittelemattomaan käyntiin.
  • Kuolleisuusmittari kertoo, kuinka suuri osuus potilaista on kuollut 30 vuorokauden sisällä vuodeosastohoitojakson aloituksesta olipa potilas kuollessaan sairaalassa tai kotiutettu.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.