Siirry pääsisältöön

Laatu ja potilasturvallisuus

Panostamme HUSissa voimakkaasti toimintamme laatuun. Tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa. Laadimme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelman, jonka toteutumista HUSin hallitus seuraa. Potilasturvallisuutemme perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Vuosisuunnitelmat ja -raportit

Julkaisemme vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmat ja -raportit sekä erittelyt laatu- ja potilasturvallisuuden HaiPro-ilmoituksista.

HUSin laaturekisterit ja vastuuhenkilöt

Magneettisairaala

Olemme HUSissa osa kansainvälistä Magneettisairaala (Magnet Hospital©) -hanketta. Magneettisairaala-tunnus edellyttää näyttöä erinomaisesta hoitotyöstä. Potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus on osa laatua. Panostamme HUSissa turvalliseen hoitoon, hoidon korkeaan laatuun ja potilaslähtöisyyteen. Tavoitteenamme on, ettei hoito tai hoitoympäristö aiheuta potilaalle vaaraa tai haittaa. Haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.

Kaikki potilashoidossa olevat työntekijämme suorittavat potilasturvallisuusverkkokoulutuksen. Analysoimme myös saamamme potilas- ja asiakaspalautteen ja muokkaamme toimintaamme palautteen perusteella.

Jos sinulla on kysymyksiä liittyen potilaan oikeuksiin, voit olla yhteydessä potilasasiamiehiimme.
Sisäiset ilmoituskanavamme

Käytössämme on erilaisia sisäisiä ilmoituskanavia, joiden kautta henkilöstömme voi ilmoittaa vaaratapahtumista, turvallisuuteen liittyvistä havainnoista tai väärinkäytöksistä. Käytössämme on myös kanava, jossa henkilöstömme voi ilmoittaa onnistumisista.


Laatumittareitamme

Tammi-syyskuussa 2023 psykiatrian ja päivystysten NPS-luku oli 59. Muussa hoidossa NPS oli 83.

Maailmalla laatusairaaloissa seurataan yleisesti seuraavia kolmea laatumittaria:

Hoitojakson pituus 3,5 päivää
Readmissio 2,1 %
Kuolleisuus 2,5 %

Päivitämme taulukkoa kerran kuukaudessa. Ajankohta, jota luvut koskevat: hoitoaika syyskuu 2023, readmissio ja kuolleisuus elokuu 2023.

Mitä luvut tarkoittavat?

  • Mittaamme asiakaskokemustamme kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. Mittaamme NPS-lukua kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit saamaasi palvelua läheisellesi, jos hänen tilanteensa olisi samankaltainen”.
  • Hoitojakson pituus -mittari kuvaa keskimääräistä hoitojakson kestoa sairaalan vuodeosastolla. Psykiatriset hoitojaksot eivät ole mukana tässä mittarissa.
  • Readmissio tarkoittaa potilaan ennalta suunnittelematonta käyntiä uudestaan samasta syystä 30 vuorokauden sisällä kotiutumisesta. Prosenttiosuus kertoo, kuinka iso osa vuodeosaston hoitojaksoista on johtanut tällaiseen suunnittelemattomaan käyntiin.
  • Kuolleisuusmittari kertoo, kuinka suuri osuus potilaista on kuollut 30 vuorokauden sisällä vuodeosastohoitojakson aloituksesta olipa potilas kuollessaan sairaalassa tai kotiutettu.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Kerro halutessasi, kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Kerro halutessasi, miten olemme onnistuneet tai kuinka voimme parantaa tätä sivua.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita palautteesi allaolevaan kenttään.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.