Siirry pääsisältöön

Oikeutesi potilaana

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisen muistutuksen lomakkeella  terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle siihen toimintayksikköön, jossa sinua on hoidettu. Kirjallisen muistutuksen voit myös tehdä kirjeitse, jossa ovat mainittuina lomakkeessa vaaditut asiat. Muistutukseen täytyy antaa ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tarkoituksena on palauttaa yhteisymmärrys ja luottamus hoitoon.

Lähetä allekirjoitettu muistutus osoitteeseen HUS-kuntayhtymä, Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Oikaisu potilasasiakirjoihin

Sinulla on myös oikeus vaatia potilasasiakirjoista löytyvän virheen oikaisemista. 

Lue lisää: Hoidon jälkeen.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos muistutusta käsiteltäessä ilmenee, että hoidossasi tai kohtelussasi on tapahtunut potilasvahinko, potilasasiamies neuvoo, miten potilasvahinkoilmoitus tehdään. Potilasvahinkoilmoitus tehdään Potilasvakuutuskeskukselle. Haethan korvausta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä.

Kantelu

Kantelun voit tehdä terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille eli Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtymistä tai vakavaa vammautumista tai, jos on aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiharjoittamisoikeuteen. Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.

Korvaushakemus

Esinevahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Tällaisissa tapauksissa voit tehdä kirjallisen korvaushakemuksen. 

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin.