Siirry pääsisältöön

Oikeutesi potilaana

Asiakaspalautteet

Voit auttaa meitä kehittämään toimintaamme antamalla palautetta. Avoimen palautteen voi jättää nimettömänä. 

Täältä pääset antamaan meille palautetta

Potilaan vaaratapahtumailmoitus  

Hoitoosi on voinut liittyä yllättävä vaaratapahtuma tai läheltä piti -tilanne. Palveluntuottajana vastaamme hoidon turvallisuudesta. Valvomme ja kehitämme potilasturvallisuutta jatkuvasti eri lähteistä saatavan tiedon perusteella.

Potilaana sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoitus hoidon aikana havaitsemastasi vaaratapahtumasta tai läheltä piti -tilanteesta. Voit jättää asiasta meille nimettömän ilmoituksen toimintamme kehittämiseksi.

Täällä voit tehdä potilaan vaaratapahtumailmoituksen

 Jos vaaratapahtumaan on liittynyt potilasvahinko tai epäilet sitä, tutustu kohtaan Potilasvahinkoilmoitus.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos hoidossasi on tapahtunut potilasvakuutuslain mukainen potilasvahinko tai epäilet sitä, sinulla on oikeus tehdä potilasvahinkoilmoitus. Ilmoitus tehdään Potilasvakuutuskeskukseen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinko on tullut ilmi. 

Tästä voit siirtyä Potilasvakuutuskeskuksen sivuille

Potilasvakuutuslaki (948/2019)

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai siihen liittyvään kohteluusi, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Suosittelemme ensin keskustelemaan hoitoyksikön kanssa ongelmasta sen ratkaisemiseksi. 

Muistutuksen käsittelystä vastaa terveydenhuollosta vastaava johtaja, joka pyytää tarvittavat selvitykset hoitoon osallistuneilta ja toiminnasta vastaavilta ammattihenkilöiltä. Muistutuksen käsittelyn jälkeen vastaamme siihen kirjallisesti. Pyrimme toimittamaan vastauksen kohtuullisessa ajassa, tavanomaisesti neljän viikon kuluessa. 

Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella hoidostaan tai kohtelustaan terveyden- tai sairaanhoitoa valvoville viranomaisille, kuten esimerkiksi Valviralle, aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle. Muistutuksen tekeminen ei myöskään rajoita potilaan oikeutta potilasvahinkoilmoituksen tekemiseen.

Jos potilas ei terveydentilansa vuoksi kykene itse tekemään muistutusta tai hän on kuollut, muistutuksen voi hänen puolestaan tehdä omainen tai läheinen ilman erillistä valtakirjaa. Pyydämme näissä tilanteissa kuvailemaan lisätietokentässä syyn, jonka vuoksi potilas ei itse pysty laatimaan muistutusta tai valtakirjaa. Tarvittaessa olemme yhteydessä potilaaseen hänen näkemyksensä selvittämiseksi ennen läheisen nimissä tehdyn muistutuksen käsittelyä. Valtakirjan puuttuessa osoitamme vastauksen potilaalle itselleen ja kuolleen potilaan lähiomaiselle.

Täysi-ikäinen potilas voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan, jolloin muistutukseen annettu vastaus toimitetaan potilaan valtuuttamalle henkilölle. Tutustu verkkosivujen kohtaan [Asiointi ja puolesta-asiointi] ja toimita valtakirja muistutuksen liitteenä. Suosittelemme, että valtakirjalla asioidessasi keskustelet mahdollisuuksien mukaan asiasta potilaan kanssa ja kuvaat muistutuksessa hänen näkemyksensä.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 10 §

Lue ohje sähköisen Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Voit tehdä muistutuksen seuraavasti: 

1. Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

2. Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen

3. Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Voit tehdä muistutuksen alaikäisen puolesta seuraavasti

1. Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

2. Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen

3. Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Muistutus ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan hallintoasioiden rekisteriimme. 

Kirjallinen vastaus toimitetaan pääsääntöisesti samalla tavalla, millä pyyntö on meille tullut, ellet esitä toivomusta toisesta toimitustavasta.

Jos teet muistutuksen toisen henkilön puolesta, käy tutustumassa puolesta-asiointiin liittyviin ohjeistuksiin Potilasasiakirjat-sivun kohdassa Asiointi ja puolesta-asiointi.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Ilmoitat lomakkeen lisätietokentässä, jos sinulla on ollut käytössä useampia henkilötunnuksia muistutusta koskevalla aikavälillä.

Lue ohje sähköisen Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Kantelu

Sinulla on oikeus tehdä kantelu terveydenhuollon valvontaviranomaiselle, jos olet tyytymätön hoitoon. Viranomaiset suosittelevat ensin keskustelemaan ongelmasta hoitopaikassa, ja jos asiaan ei löydy ratkaisua, tekemään kirjallisen muistutuksen palveluista vastaavalle johtajalle.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Terveydenhuoltoa koskevat kantelut käsitellään suurimmaksi osaksi aluehallintovirastoissa.

Valviraan voi tehdä kantelun esimerkiksi silloin, jos epäillään hoitovirheen johtaneen potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. 

Muistutus tai kantelu (Valvira)

Potilasasiavastaava neuvoo sinua tarvittaessa, miten saat muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen ja kantelun vireille.

HUSin potilasasiavastaavat

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), 10 a §

Vahingonkorvaushakemus

Esinevahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Tällaisissa tapauksissa voit tehdä kirjallisen korvaushakemuksen. 

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin.

Voit tehdä korvaushakemuksen seuraavasti: 

1. Sähköisesti vahvalla tunnistautumisella (Suomi.fi) verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella

2. Paperisella lomakkeella, joka sinun tulee tulostaa, allekirjoittaa ja postittaa lomakkeella olevaan osoitteeseen

3. Vapaamuotoisella kirjeellä, jonka tulee sisältää samat tiedot kuin mitä lomakkeella kysytään. Kirje tulee postittaa lomakkeella näkyvään osoitteeseen.

Vahingonkorvaushakemus ja siihen liittyvät tiedot tallennetaan hallintoasioiden rekisteriimme. 

Kirjallinen vastaus toimitetaan pääsääntöisesti samalla tavalla, millä pyyntö on meille tullut, ellet esitä toivomusta toisesta toimitustavasta.

Huomioithan, että:

  • Täytät lomakkeen huolellisesti, sillä asian käsittelyä ei voida aloittaa puutteellisin tiedoin ja käsittely viivästyy.
  • Ilmoitat lomakkeen lisätietokentässä, jos sinulla on ollut käytössä useampia henkilötunnuksia vahingonkorvausta koskevalla aikavälillä.

Lue ohje sähköisen Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Potilasasiakirjat

Kirjaamme hoitoosi liittyvät tiedot potilasasiakirjoihin. Merkitsemme niihin vain hoitosi kannalta tarpeellista tietoa. Hoitoosi ja tutkimuksiisi osallistuvat HUSin sairaaloiden työntekijämme saavat käyttää potilastietojasi. 

Lue täältä lisää potilasasiakirjoista ja potilasasiakirjoihin liittyvistä oikeuksistasi.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.