Siirry pääsisältöön

Oikeutesi potilaana

Sinulla on mahdollisuus kehittää toimintaamme  

  • Antamalla avointa palautetta ja vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn.
  • Tekemällä potilaan vaaratapahtumailmoitukse.
  • Tekemällä muistutuksen, potilasvakuutuskeskusilmoituksen tai kantelun, jotka ovat lakisääteisiä.

Asiakaspalautteet

Voit antaa meille palautetta sekä hoidosta että yleisesti toiminnastamme. 

  • Avointa palautetta voit antaa nimettömänä joko tietylle yksikölle tai yleisesti koko HUSille.
  • Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitettu meillä hoidossa olleille potilaille ja asiakkaille.

Voit antaa asiakaspalautetta tästä

Tietosuojasyistä emme vastaa henkilökohtaista hoitoasi koskeviin kysymyksiin palautejärjestelmän kautta. Otathan näissä tapauksissa yhteyttä sinua hoitavaan yksikköön.

Potilasasiakirjat

Kirjaamme hoitoosi liittyvät tiedot potilasasiakirjoihin. Merkitsemme niihin vain hoitosi kannalta tarpeellista tietoa. Hoitoosi ja tutkimuksiisi osallistuvat HUSin sairaaloiden työntekijämme saavat käyttää potilastietojasi. 

Lue täältä lisää potilasasiakirjoista ja potilasasiakirjoihin liittyvistä oikeuksistasi.

Potilaan vaaratapahtumailmoitus  

Hoitoosi voi liittyä yllättäviä vaaratapahtumia, jotka voivat olla läheltä piti -tilanteita tai haittaa aiheuttaneita tapahtumia. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina henkilökunnalla ja on tärkeää selvittää tapahtumaan johtavat tekijät. 

Potilaana sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoitus hoidon aikana havaitsemastasi vaaratapahtumasta. Ilmoituksesi voit tehdä helposti ja nimettömänä. Ilmoitukseesi ei anneta erillistä vastausta. Käytämme ilmoituksia toiminnan kehittämistyössä. 

Voit tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta sähköisesti tästä  

Muistutus

Potilaan asemasta tai oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan, jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisen muistutuksen valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Kirjoita vapaamuotoiseen muistutukseen lomakkeessa pyydetyt asiat. Muistutuksen käsittelystä vastaa terveydenhuollosta vastaava johtaja, joka pyytää tarvittavat selvitykset hoitoon osallistuneilta henkilöiltä ja toiminnasta vastaavilta ylilääkäreiltä. Muistutuksen käsittelyn jälkeen vastaamme siihen kirjallisesti.

Lähetä allekirjoitettu muistutus osoitteeseen HUS-yhtymä, HUS-yhtymän kirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Huom! Jos teet muistutuksen läheisesi puolesta, keskustelethan mahdollisuuksien mukaan asiasta ensin potilaan kanssa. Muistutukseen on hyvä kirjata, että potilas on tietoinen muistutuksesta ja että hän on tyytymätön hoitoon tai kohteluun. Tarvittaessa olemme yhteydessä potilaaseen hänen näkemyksensä selvittämiseksi ennen läheisen nimissä tehdyn muistutuksen käsittelyä.

Jos haluat saada läheistä koskevasta muistutuksesta vastauksen myös itsellesi, pyydä asianomaiselta henkilöltä suostumus lomakkeella Suostumus potilastietojen luovuttamiseen, jolla potilas voi valtuuttaa tietojen luovuttamisen sinulle.

Muistutus

Muistutus alaikäisen puolesta

Lue ohje sähköisen Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos hoidossasi on tapahtunut potilasvakuutuslain (948/2019) mukainen potilasvahinko tai epäilet sitä, sinulla on oikeus tehdä potilasvahinkoilmoitus. Sinun on laitettava ilmoitus vireille Potilasvakuutuskeskukselle  Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä.

Kantelu

Ennen kuin teet kantelun, terveydenhuollon valvovat viranomaiset suosittelevat ensin keskustelemista hoitopaikassasi ja laatimaan muistutuksen. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelun voit tehdä  Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtymistä tai vakavaa vammautumista tai, jos on aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiharjoittamisoikeuteen.. Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.

Potilasasiavastaava neuvoo sinua tarvittaessa, miten saat muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen ja kantelun vireille.

HUSin potilasasiavastaavat

Korvaushakemus

Esinevahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Tällaisissa tapauksissa voit tehdä kirjallisen korvaushakemuksen. 

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin.

Lue ohje sähköisen Suomi.fi-palvelun käyttöön.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.