Siirry pääsisältöön

Oikeutesi potilaana

Sinulla on mahdollisuus kehittää toimintaamme  

  • Antamalla avointa palautetta ja tekemällä asiakastyytyväisyyskyselyn 
  • Tekemällä potilaan vaaratapahtumailmoituksen 
  • Tekemällä muistutuksen, potilasvakuutuskeskusilmoituksen ja kantelun, jotka ovat lakisääteisiä.

Asiakaspalautteet

Voit antaa meille palautetta sekä hoidosta että yleisesti toiminnastamme. 

  • Avointa palautetta voit antaa nimettömänä joko tietylle yksikölle tai yleisesti koko HUSille 
  • Asiakastyytyväisyyskysely on tarkoitettu meillä hoidossa olleille potilaille ja asiakkaille

Voit antaa asiakaspalautetta tästä

Potilaan vaaratapahtumailmoitus  

Hoitoosi voi liittyä yllättäviä vaaratapahtumia, jotka voivat olla läheltä piti -tilanteita tai haittaa aiheuttaneita tapahtumia. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina henkilökunnalla ja on tärkeää selvittää tapahtumaan johtavat tekijät. 

Potilaana sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoitus hoidon aikana havaitsemastasi vaaratapahtumasta. Ilmoituksesi voit tehdä helposti ja nimettömänä. Ilmoitukseesi ei anneta erillistä vastausta. Käytämme ilmoituksia toiminnan kehittämistyössä. 

Voit tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta sähköisesti tästä  

Muistutus

Potilaan asemasta tai oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaan, jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä kirjallisen muistutuksen valmiilla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Kirjoita vapaamuotoiseen muistutukseen lomakkeessa pyydetyt asiat. Muistutus käsitellään asianmukaisesti ja siihen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa muistutuksen tekemisestä.

Lähetä allekirjoitettu muistutus osoitteeseen HUS-kuntayhtymä, Keskuskirjaamo, PL 200, 00029 HUS.

Potilasvahinkoilmoitus

Jos hoidossasi on tapahtunut potilasvakuutuslain (948/2019) mukainen potilasvahinko tai epäilet sitä, sinulla on oikeus tehdä potilasvahinkoilmoitus. Sinun on laitettava ilmoitus vireille Potilasvakuutuskeskukselle  Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä.

Kantelu

Ennen kuin teet kantelun, terveydenhuollon valvovat viranomaiset suosittelevat ensin keskustelemista hoitopaikassasi ja laatimaan muistutuksen. Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelun voit tehdä  Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtymistä tai vakavaa vammautumista tai, jos on aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiharjoittamisoikeuteen.. Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.

Potilasasiamies neuvoo sinua tarvittaessa, miten saat muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen ja kantelun vireille.

HUSin potilasasiamiehet

Korvaushakemus

Esinevahinko on esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Tällaisissa tapauksissa voit tehdä kirjallisen korvaushakemuksen. 

Korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslakiin.