Siirry pääsisältöön

Lautakunnat

HUSin valtuusto on asettanut lautakuntia hoitamaan sekä lakisääteisiä että HUSin perussopimuksen mukaisia tehtäviä.

Sairaanhoitoalueiden lautakunnat

HUS jakautuu sairaanhoitotoiminnan organisoimiseksi viiteen sairaanhoitoalueeseen, joilla kullakin on lautakunta. Sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on hallituksen ohjauksessa johtaa sairaanhoitoalueen toimintaa, valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä huolehtia yhteistyöstä alueensa kuntien perusterveydenhuollon kanssa.

Hallituksen, valtuuston, sairaanhoitoalueiden lautakuntien sekä tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 11/2016 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat (link to a different website)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on julkaistu uudella verkkosivustolla. Sivuilla on julkaistu tiivistelmät vuoden 2019 arviointikertomuksesta sekä vuosien 2009-2019 arviointikertomukset PDF-muodossa.

Arviointikertomus (link to a different website)