Gå till huvudinnehåll

Hjälpmedelstjänster

Nyckelord:
  • hjälpmedel
  • Hjälpmedelscentralen

Vid Hjälpmedelscentralen har vi hand om specialistvårdens hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom hela Nyland.

Kuvituskuva: apuvälineterapeutti kuntouttaa potilasta, jolla on proteesikäsi

Mer information om Hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr

Ska du besöka Hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr? Vi har gjort upp anvisningar till hjälp för dig. Enheter

Hjälpmedelscentralen, enheten i Brunakärr

Vid hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr ansvarar vi för hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom den specialiserade sjukvården i hela HUS…

Hjälpmedelscentralen, Raseborg sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus hjälpmedelscentral ansvarar vi för den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster inom Hangös, Ingås och Raseborgs primärvård…

Hjälpmedelscentralen, Esbo-enheten

Vi lånar ut primärvårdens hjälpmedel i hjälpmedelscentralens Esbo-enhet till invånare i Esbo stad.

Fysioterapi, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus avdelning för fysioterapi erbjuder vi fysioterapitjänster åt barn- och vuxenpatienter inom olika specialiteter. Därtill sköter vi…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.