Gå till huvudinnehåll

Hjälpmedelstjänster

Nyckelord:
  • hjälpmedel
  • Hjälpmedelscentralen

Vid Hjälpmedelscentralen har vi hand om specialistvårdens hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom hela Nyland.

Kuvituskuva: apuvälineterapeutti kuntouttaa potilasta, jolla on proteesikäsi

Mer information om Hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr

Ska du besöka Hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr? Vi har gjort upp anvisningar till hjälp för dig. Enheter

Hjälpmedelscentralen, enheten i Brunakärr

Vid hjälpmedelscentralens enhet i Brunakärr ansvarar vi för hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom den specialiserade sjukvården i hela HUS…

Hjälpmedelscentralen, Raseborg sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus hjälpmedelscentral ansvarar vi för den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster inom Hangös, Ingås och Raseborgs primärvård…

Hjälpmedelscentralen, Esbo-enheten

Vi lånar ut primärvårdens hjälpmedel i hjälpmedelscentralens Esbo-enhet till invånare i Esbo stad.

Fysioterapi, Raseborgs sjukhus

Vid Raseborgs sjukhus avdelning för fysioterapi erbjuder vi fysioterapitjänster åt barn- och vuxenpatienter inom olika specialiteter. Därtill sköter vi…

Feedback

Hittade du vad du sökte?