Siirry pääsisältöön

Toimikunnat

Täältä löydät HUSin eri toimikuntien tehtävänkuvaukset, kokousajat ja tiedot jäsenistä.

Eettiset toimikunnat

HUSissa toimii neljä eettistä toimikuntaa I - IV, jotka käsittelevät kaikkien lääketieteellisen tutkimuksen alojen lausuntohakemuksia. NIH-rahoituksella tehtävät tutkimukset käsitellään toimikunnassa III ja säteilyn tutkimusta koskevat tutkimukset käsitellään ensisijaisesti toimikunnissa I ja IV​. Eettinen toimikunta valvoo tutkittavana olevien turvallisuutta ja mahdollista haavoittuvuutta, tutkittavien rekrytointimenetelmiä sekä tutkimuksen resurssien ja vakuutusten riittävyyttä ja että tutkimuksesta saatava hyöty on sen aiheuttamia haittoja suurempi.

Yliopistotoimikunta

HYKS-erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

HUSin erityisvastuualueen (HYKS-erva) yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunnasta on säädetty terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

HUSin tutkimustoimikunta

Toimikunta valmistelee sairaanhoitopiirin valtion tutkimusrahan hankehakemuksen. Kun HUSin erityisvastuualueen (HYKS-erva) tutkimustoimikunnan päätös valtion tutkimusrahan määrästä on tullut, tekee HUSin tutkimustoimikunta toimitusjohtajalle esityksen valtion tutkimusrahan lopullisesta jakautumisesta tutkimusryhmille. Toimitusjohtaja tai johtajaylilääkäri voivat antaa tutkimustoimikunnalle myös muita tieteelliseen tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Taidetoimikunta

Taidetoimikunta edistää ja yhtenäistää taidetoimintaa sairaaloissa ja tekee suosituksia taidehankinnoista ja niiden sijoituspaikoista.

Museotoimikunta

Toimikunta koordinoi ja kehittää museotoimintaa sekä hoitaa HUSin museokokoelmia.