Gå till huvudinnehåll

Sömnapnépolikliniken, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • sömnapné
  • hud- och allergisjukhuset
  • kort sömnregistrering som görs hemma (nattpolygrafi)

Sömnapnépolikliniken finns på Hud- och allergisjukhuset. Vi behandlar sömnapné hos vuxna som är bosatta i Helsingfors.

Vi vårdar patienter som fått diagnosen sömnapné eller obesitas-hypoventilationssyndrom. Patienter tas emot med tidsbokning. Enheten utför initiering och övervakning av behandling med övertrycksapparat (såsom CPAP, APAP, NIV), mätningar av vakenhet, sömnregistreringar och årliga kontroller av riskgrupper. En särskilt krävande riskgrupp är patienter som är i särställning på grund av sitt yrke, till exempel yrkeschaufförer.

Om du har problem med apparaten, kontakta oss alltid först per telefon. Under telefontid kan vi ge dig råd för de flesta problem med behandlingsapparaten.

De sömnundersökningar som görs över natten överförs till avdelning 6B lungsjukdomar vid Mejlans triangelsjukhus.

Utdelning av CPAP-utrustning till patienter som vårdas på sömnapnépolikliniken

Vårt sjukhus överlåter en mask, luftslang och en befuktare en gång per år enligt det urval av masker som finns på vårt sjukhus. 
 
Utdelningen av tillbehör sker utan tidsbokning

Vid informationen på Hud- och allergisjukhuset, på 3:e våningen:
mån–fre kl. 10:00–18:00

Vanliga frågorRespons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.