Gå till huvudinnehåll

Sömnapnépolikliniken, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • sömnapné
  • hud- och allergisjukhuset
  • kort sömnregistrering som görs hemma (nattpolygrafi)

På Sömnapnépolikliniken undersöker och behandlar vi sömnapné hos vuxna i Helsingfors.

Vid misstanke om sömnapné genomgår du undersökningar inledningsvis inom primärvården (vid en hälsocentral eller inom den privata sektorn) och om man där upptäcker sömnapné som kräver behandling eller behov av ytterligare utredningar får du en remiss till Sömnapnépolikliniken.

Våra vanligaste patientgrupper är personer med minst medelsvår sömnapné, för vilka man överväger behandling med övertrycksapparat (CPAP). En särskilt krävande grupp är patienter som lider av dagtrötthet och patienter som är i särställning på grund av sitt yrke. Vid Sömnapnépoliklinikens sömnlaboratorium gör vi diagnostiska utredningar i form av kortare sömnregistreringar (enkel sömnpylografi) både på sjukhuset och i hemmet och dessutom mer omfattande sömnregistreringar (polysomnografi) både på sjukhuset och i hemmet. Undersökningarnas syfte är att utreda störningar under sömnen, bl.a. andningsuppehåll eller sömnapné.

Utdelning av CPAP-utrustning till patienter som vårdas på Sömnapnépolikliniken

Vårt sjukhus överlåter en mask, en luftslang och en befuktare högst en gång per år enligt det urval av masker som finns på vårt sjukhus. 
 
Utdelningen av tillbehör äger rum utan tidsbokning

Hud- och allergisjukhuset, Sömnapnépolikliniken, 4. vån.:
må-to kl. 8-15
fre kl. 8-14

Hud- och allergisjukhusets information, 3. vån.:
må-to kl. 15-18
fre kl. 14-18

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.