Gå till huvudinnehåll

Lungsjukdomar

Nyckelord:
  • lungsjukdomar
  • lungkirurgi
  • organtransplantation

Inom HUS specialupptagningsområde svarar vi för undersökning och behandling av lungsjukdomar på krävande specialnivå samt för sömnforskning på krävande specialnivå. Alla lungtransplantationer och all behandling av blodtryckssjukdomar i lungartärerna har riksomfattande centraliserats till HUS.  

Potilas katsoo ohjetta hoitajan kanssa vastaanotolla.

Vi behandlar och undersöker astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, sömnapné och andra sömnrelaterade andningsstörningar, inflammatoriska lungsjukdomar, lungcancer, sjukdomar i lungvävnaden och lungsäcken samt sjukdomar som orsakar akut eller långvarig andningssvikt. 

Vi behandlar lungsjukdomar vid Mejlans, Jorvs, Pejas och Raseborgs sjukhus samt på sömnforskningsenheten vid Hud- och allergisjukhuset. Andningsförlamningspatienter vårdar vi på grupphem Rekola och inom hemvården. Våra patienter kommer primärt från Helsingfors-, Esbo-, Vanda-, Grankulla-, Kervo- och Kyrkslättsområdena samt till Raseborgs sjukhus från Raseborgsområdet. De övriga lungsjukdomsenheterna inom HUS-områdets specialiserade sjukvård finns vid Hyvinge, Lojo och Borgå sjukhus.   

Våra patienter söker sig till undersökningar på grund av lung- eller andningssymtom (bland annat långvarig hosta, andnöd, blodupphostningar) eller för närmare utredning av fynd som observerats på lungröntgenbilder. Bedömning av behovet av behandlingar med andningshjälpmedel, påbörjande och uppföljning av behandlingarna är också en del av vår verksamhet.  

Du behöver en läkarremiss för vården och undersökningarna.

De vanligaste undersöknings- och behandlingsåtgärderna 

Utifrån symtomen och de underliggande sjukdomarna gör vi de behövliga undersökningarna. De första undersökningarna är röntgenundersökningar. Utöver en lungröntgenbild kan vi också göra en DT-avbildning eller en ultraljudsundersökning för en närmare undersökning av en ändring som syns på röntgenbilden. Efter behov tar vi också prover under antingen dator- eller ultraljudsstyrning. Lungfunktionen undersöks med lungfunktionstest. 

Enheter

Polikliniken för lungsjukdomar, Mejlans triangelsjukhus

Vår lungpoliklinik på Mejlans triangelsjukhus är en remiss- och tidsbokningspoliklinik.

Polikliniken för lungsjukdomar, Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus tidsbokningspoliklinik för lungsjukdomar undersöker och vårdar vi patienter som lider av lungsjukdomar.

Avdelningen för infektions- och lungsjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus avdelning för infektions- och lungsjukdomar vårdar vi patienter med infektionssjukdomar och/eller lungsjukdomar eller symtom på sådana.

Polikliniken för lungsjukdomar, Hyvinge sjukhus

Vid Hyvinge sjukhus poliklinik för lungsjukdomar vårdar vi patienter med bland annat astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, sjukdomar i lungvävnaden…

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.