Gå till huvudinnehåll

Journalhandlingar

Vi registrerar uppgifter om din vård i dina journalhandlingar, som innehåller personliga uppgifter om ditt hälsotillstånd. Vi registrerar bara uppgifter som behövs för vården av dig. De anställda vid HUS sjukhus som deltar i din vård och dina undersökningar får använda dina patientuppgifter.

Efter vården förs dina väsentligaste journalhandlingar över från HUS till dina Mina Kanta-sidor på ett säkert sätt.

HUS har stegvis anslutits till Kanta-tjänsterna och sedan hösten 2014 finns de flesta av HUS patientjournaler i Mina Kanta. De patientuppgifter som har sparats om dig i patientdatasystemet Apotti kan du också se i patientportalen Maisa.

Vanliga frågor om Mina KantaRespons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.