Gå till huvudinnehåll

Journalhandlingar

Vi registrerar uppgifter om din vård i dina journalhandlingar, som innehåller personliga uppgifter om ditt hälsotillstånd. Vi registrerar bara uppgifter som behövs för vården av dig. De anställda vid HUS sjukhus som deltar i din vård och dina undersökningar får använda dina patientuppgifter.  

Efter vården förs dina väsentligaste journalhandlingar över från HUS till dina Mina Kanta-sidor på ett säkert sätt.

HUS har stegvis anslutits till Kanta-tjänsterna och sedan hösten 2014 finns de flesta av HUS patientjournaler i Mina Kanta. De patientuppgifter som har sparats om dig i patientdatasystemet Apotti kan du också se i patientportalen Maisa.

Vanliga frågor om Mina KantaFeedback

Hittade du vad du sökte?