Gå till huvudinnehåll

Journalhandlingar

Vi antecknar uppgifter om din vård i journalhandlingarna.

Som patient har du rätt att se dina egna patientuppgifter och begära information om vem som har behandlat dina uppgifter och varför. Du kan också begära rättelse av en felaktig anteckning. Du kan också sköta ärenden som gäller journalhandlingar elektroniskt.


Journalhandlingar och utlämnande av uppgifter

Vi rantecknar uppgifter om vården i dina journalhandlingar som också innehåller dina personuppgifter. Alla våra anställda som deltar i förberedelserna av din vård och i vården av dig har tillgång till dina patientuppgifter utan särskilt samtycke.

Efter vården överförs de centrala journalhandlingarna till det elektroniska patientdataarkivet Kanta, där MittKanta är din personliga vy. HUS har fört in uppgifter från patientjournaler i Kanta stegvis sedan 2014.

Dina patientuppgifter som har förts in i Apottisystemet kan du även se i klientportalen Maisa.
LogguppgifterÄrenden och uträttande av ärenden för annan person

Uträttande av ärenden för en annan person inom social- och hälsovården grundar sig på vårdnad, rätt till information, fullmakt eller intressebevakning.
MittKanta

Här finns svar på vanliga frågor om MittKanta.
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.