Gå till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 5.2.2024 13.11

Det rörande mediakonstverket ger oss tillgång till cancersjukas sinneslandskap

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • taide

HUS Cancercentrum firar den internationella cancerdagen genom att inviga Tellero Kalleinens och Oliver Kochta-Kalleinens interaktiva mediakonstverk Ett gemensamt sinneslandskap.

Yhteinen mielenmaisema -teos

Åtta deltagare beskrev sina inre landskap för konstnärerna: sin personliga fristad, som får dem att må bra då de tänker på den samt en svårare terräng, som återspeglar liv med cancer. Sinneslandskapen förverkligades genom 3D-grafik och kombinerades till en och samma värld.

”Vi planerade Ett gemensamt sinneslandskap i första hand för Cancercentrums cancerpatienter. Vi har ändå förstått att konstverket har enormt mycket att ge även åt oss andra. Var och en av oss möter sjuka personer och flera av oss drabbas också själva vid någon tidpunkt”, säger konstnärerna Tellervo Kalleinen ja Oliver Kochta-Kalleinen.

Konstnärerna berättar utförligare om konstverkets namn: ”Trots att den drabbades sinneslandskap är personligt och man kan känna sig ensam, finns det också mycket gemensamt och delat i erfarenheterna av att vara drabbad.”

”Det kändes betydelsefullt att delta i projektet. Det som var nytt var hur det jag berättade fick en visuell form. Jag tror att i samband med ett kreativt sätt att närma sig ämnet kan en person som drabbats av cancer identifiera sig med en annans erfarenheter. Trots att mycket skugga och sorg anknyter till cancer, kan man ändå finna ljus och glädje i de egna sinneslandskapen samt finna tröst, förtroende och sinnesro” berättar konstverkets deltagare och erfarenhetsexpert Liisa Ollikainen vid Cancercentrum.

I konstverket har man utnyttjat öppen värld-teknologin

Ett gemensamt sinneslandskap visas i en inramad skärm som i passivt tillstånd ser ut som en stor landskapstavla som rör sig långsamt. Den djupaste innebörden hos det på växelverkan baserade konstverket framträder då man sätter sig framför det: fram kommer enkla anvisningar för hur man kan röra sig i terrängen med hjälp av handrörelser, utan att beröra. Om man vill höra deltagarnas tankar och erfarenheter, lönar det sig att söka efter ljuspartiklar i terrängen: att vandra in i ett partikelmoln får deltagarna att berätta om sina erfarenheter med cancer och deras förhållande till sina sinneslandskap.

Ett gemensamt sinneslandskap har förverkligats genom att använda öppen värld-teknologin. 3D-artisterna Vilma Ratinen och Katariina Kontturi ansvarar för visualiseringen av konstverket. Under planering är också en version av konstverket som fungerar med tabletter. Den kommer att användas av patienter på Cancercentrums enhet för läkemedelsbehandling.

Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen har arbetat i fem år med det imponerande konstverket. Duon är känd för sina konstverk som delaktiggör, till exempel konstverket Klagokör som för närvarande kan ses i Kiasma.

Konstverket är en del av en helhet av beställningskonstverk som anskaffats till sjukhuset  Möten – Konst i Brosjukhuset, och som Taru Elfving varit kurator för. Ett gemensamt sinneslandskap hör till HUS konstsamling som består av cirka 5 700 verk. Det är det första mediakonstverket som delaktiggör patienter och för med sig en helt ny dimension för hur man upplever konst. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.